Dydd Mercher 5 Awst: Lle Hanes

Creu Tirlun

Mae llawer o artistiaid wedi eu hysbrydoli gan dirlun Cymru. Un ohonynt oedd John Piper a deithiodd o gwmpas Cymru yn peintio
Cliciwch yma

Cofrestr Lloyd’s a Chofnod Henebion Cenedlaethol Cymru

Gwneud y Cysylltiad: Cofrestr Lloyd’s a Chofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Dr Meilyr Powel. Golwg ar brosiect sy’n defnyddio Cofrestri Colledion Lloyd’s i gyfoethogi cofnodion llongddrylliadau Cymru, gan gynnwys olrhain hanesion rhai o’r llongau a’r bywydau a gollwyd yn nyfroedd Cymru.
Cliciwch yma

Cofnodi Bryngaer Dinas Dinlle

Cofnodi Bryngaer Dinas Dinlle – Hywel Griffiths, Prosiect CHERISH: Bydd y cyflwyniad hwn yn rhoi trosolwg ar ffurfiant ac esblygiad geomorffolegol Dinas Dinlle ac yn crynhoi canlyniadau gwaith cofnodi, monitro a chloddio archeolegol prosiect CHERISH ar y safle unigryw hwn
Cliciwch yma

Cymru a’r Môr:

Cyflwyno’r adnoddau sydd ar gael wrth ymchwilio i hanes arfordir a dyfroedd Cymru.