AmGen o'r Babell Lên

Heb allu gwylio sesiynau'n fyw?  Dyma'ch cyfle i ddal i fyny gyda sesiynau AmGen o'r Babell Lên

Wal

Marged Tudur yn sgwrsio gyda'r awdur, Mari Emlyn
Cliciwch yma

Yr Awen drwy'r Storïau

Mererid Hopwood yn sgwrsio gyda Mari George
Cliciwch yma

Tre Terfyn

Yr awdur, Aled Lewis Evans sy'n trafod ei gyfrol newydd, Tre Terfyn
Cliciwch yma

Llyfr Gwyrdd Ystwyth

Eurig Salisbury yn trafod ei gyfrol newydd gyda Hywel Griffiths
Cliciwch yma

Filò

Siân Melangell Dafydd yn trafod ei chyfrol ddiweddaraf gyda Llyr Gwyn Lewis
Cliciwch yma

Iaith Oleulawn

Dei Tomos sy'n holi Dafydd Johnston am ei gyfrol newydd ar eirfa Dafydd ap Gwilym
Cliciwch yma

O'r Cysgodion

Heiddwen Tomos yn sgwrsio gyda Dylan Iorwerth am ei chyfrol newydd
Cliciwch yma

Drychwll

Siân Llywelyn sy'n trafod ei chyfrol newydd gyda Nia Roberts
Cliciwch yma

Gemau

Mared Lewis yn trafod ei chyfrol ddiweddaraf gyda Beti George
Cliciwch yma

Plethu

Rhian Cadwaladr yn trafod ei chyfrol, Plethu, gyda Bethan Gwanas
Cliciwch yma