Uchafbwyntiau AmGen

Diolch am wylio dros y misoedd diwethaf, ac yn arbennig yn ystod yr wythnos.  Dyma ddetholiad o'n huchafbwyntiau ni