Dydd Sadwrn 1 Awst: Encore

Cefnogir gan Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen ac Ymddiriedolaeth Gwendoline a Margaret Davies

Diolch i Tŷ Cerdd a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

 

Arwyddo'r Anthem

Cliciwch yma

Derri Lewis: Tair Cân Fer

Cliciwch yma

Ystrad Fflur

Cliciwch yma
12:30 - Sgwrs o Bwys: Arwyddo’r yr Anthem
 
15:00 - Ty Cerdd a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru: Derri Lewis – Tair Cân Fer
 
18:30 - Ystrad Fflur – premier o gân o gynhyrchiad theatrig Lloergan gan Fflur Dafydd,
Griff Lynch, Lewys Wyn a Rhys Taylor, gyda Chôr Lloergan Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion