Dydd Sadwrn 1 Awst: Tŷ Gwerin

Cefnogir y Tŷ Gwerin gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Cyfraniad Dora Herbert Jones

Cliciwch yma

Chwedl y Dydd

Cliciwch yma

Hel Meddyliau

Cliciwch yma

Canfod y Gân / Doniau Cudd

Cliciwch yma

Twmpath CDWC

Cliciwch yma
12:00 - Cyfraniad Dora Herbert Jones, ‘Brenhines  Powys’, i fyd yr alaw werin yng Nghymru - Gwenan Gibbard
 
14:30 - Chwedl y Dydd: Gwr Ifanc o Benmorfa –Mair Tomos Ifans
 
16:00 - Meddwl.org yn cyflwyno Hel Meddyliau efo Lleuwen Steffan
 
17:30 - Canolfan Gerdd William Mathias yn cyflwyno Canfod y Gân a Doniau Cudd 
 
19:00 - Cymdeithas Ddawns Werin Cymru:  Twmpath (Facebook y Gymdeithas)