Dydd Sadwrn 1 Awst: Y Babell Lên

Darlith y Dydd

Cliciwch yma

Archif y Babell Lên

Cliciwch yma

Cerddi AmGen ein Prifeirdd

Cliciwch yma

Cerddi AmGen ein Prifeirdd

Cliciwch yma

Sesiwn y Gweisg

Cliciwch yma

Archif y Babell Lên

Cliciwch yma
11:00 - Pryddestau’r Genedlaethol – y gwych a’r gwachul – Peredur Lynch
 
13:00 - Archif y Babell Lên: Hiwmor y Talwrn – Gerallt Lloyd Owen (2000)
 
16:00 - Cerddi AmGen ein Prifeirdd: Cerdd y Goron – Ifor ap Glyn 
 
16:30 - Cerddi AmGen ein Prifeirdd: Cerdd y Gadair – Hywel Griffiths
 
18:00 - Sesiwn y Gweisg: Cofio Cofio, Mari Emlyn yn holi Mererid Hopwood
 
19:00 - Archif y Babell Lên: Y Gân Olaf, Gerallt Lloyd Owen (2015)