AmGen - Stondinau

Dyma restr o'r holl stondinau a fyddai wedi ymddangos yn yr Eisteddfod eleni.

Cliciwch ar unrhyw un ohonynt i fynd at wefannau'r gwahanol gwmniau.

 

Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol
Addysg Oedolion Cymru
Adecco - Swyddi Cyfrifiad
Adra
An Unexpected Artist
ani-bendod
Anna Pritchard
Anrhegaron
Anrhegion Eli Mai
Asiantaeth Safonau Bwyd
Awen Meirion Cyf

Babell Heddwch (Y)
Barddas
Barn
Bodlon
British Heart Foundation Cymru
Buddug
Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

C.Ff.I. Ceredigion
Cadwyn
Caffi'r Theatrau
Camilla Jane Gittins
Cara
Cartref
Caws Teifi & Distyllfa Da Mhile 
Celf Ruth Jen
CelfAngs
Closet
Clybiau Gwawr
Clyd
Coed Cadw
Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru
Cofiwch Epynt
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama & Tŷ Cerdd
Coleg Cenedlaethol
Comisiynydd y Gymraeg
Coron a Het
Cowbois
Crefftau Gelli
Crochendy Penrhiw Pottery
Cwmni Molchi Da
Cyfiawnder Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyforgorsydd Cymru LIFE
Cyngor Ceredigion
Cyngor Llyfrau Cymru
Cyngor Tref Aberystwyth
Cylchgronau o Gymru - Planet / Welsh Agenda / O'r Pedwar Gwynt
Cymdeithas Bob Owen
Cymdeithas Cerdd Dant Cymru
Cymdeithas Corau Meibion Cymru
Cymdeithas Edward Llwyd
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru
Cymdeithas Hanes Teuluoedd Ceredigion
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO) & Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC/WCVA
Cymdeithas y Beibl
Cymdeithas y Delyn Deires
Cymdeithas yr Iaith
Cymorth Cristnogol
Cymry Gogledd America
Cytun - Yr Eglwysi ynghyd yng Nghymru & Cyngor Ysgolion Sul/Cyhoeddiadau'r Gair

Dai Davies,Turniwr Coed /Cerfwaith
Dawns Welsh Gifts
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Draenog
Dyfodol i'r Iaith
Dyma Ceredigion


Elin Angharad & Gwen Thomas
Elin Mair - Janglerins
Equal Education Recruitment
Eurfryn Lewis

Fantasy Candles & Senses Candle Design
Fforwm Hanes Cymru

Gair Bach - Cathryn Gwynn
Golwg
Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol
Gwasanaeth Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Gwasg Carreg Gwalch & Llafar Gwlad
Gwe Cambrian Web Cyf
Gweni & Tŷ Bach Twt
Gwrthryfel Difodiant

Hafal & CAIS
HIWTI
Hosteli Unigeddau'r Elenydd
Hwn a Hon
HWYL 4 PLANT

Kathy Gittins
Katy Mai

Lolfa
Lowri Davies

Llafur Cymru
Llais y Goedwig
Llawn Cariad
Lle Hanes
Llenyddiaeth Cymru
Llio James
Llyfrau Gwynedd Williams
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Llywodraeth Cymru

Mamis Mentrus
Mari Thomas
Marian Haf & Vicky Jones
meddwl.org
Meinir Wyn
Menter Gwyddoniaeth Mawr
Merched y Wawr
Mudiad Efengylaidd Cymru
Mudiad Meithrin
Mwnci
Mynyddoedd Cambrian Mountains

Nant Gwrtheyrn
NASUWT CYMRU
New Directions Addysg
NFU Cymru
NYTHU

Olew
Oriel Pwlldefaid

Panel Cyfryngau Cymru
Papurau Bro Cymru
Pethau Olyv
Plaid Cymru
Playwood Ceredigion
Powerpools/ Powercut
Pretty Little Props
Prifysgol Aberystwyth
Prifysgol Bangor
Prifysgol Caerdydd
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant / Coleg Sir Gâr / Coleg Ceredigion
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Principality
Prostate Cymru

Rhiannon
Rhiannon Gwyn
Royal Cambrian Academy

S4C
Samariaid
Sefydliad y Merched
Senedd Cymru
Serennu
Shelter Cymru
Shwldimwl
Silibili
Simply Soaps Tregaron
Sinsir & Lumi
Siop Inc & Driftwood Designs
Siop Lewis
Siop Lyfrau'r Hen Bost
Siop y Pethe

Spirit of ‘58
Stwff

Tai Ceredigion
Teganau am Byth
Teganau Tina
Teithiau Tango
Telynau - Y Stiwdio Telynau
The CADcentre UK Ltd

UCAC (Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru)
Undeb Amaethwyr Cymru
Undeb Cymru a'r Byd
Undodiaid Cymru
Unite yr Undeb
Urdd Gobaith Cymru
Utility Warehouse

Viscount Organs Wales

Welsh Connection
Welsh Vernacular Antiques

YesCymru
Ymchwil Canser y DU
Ynni Cymunedol Cymru
Ysgol Henry Richard