Dydd Sul 2 Awst: Encore

Cefnogir gan Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen ac Ymddiriedolaeth Gwendoline a Margaret Davies

Diolch i Tŷ Cerdd a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Gwyliwch Encore ar BBC Cymru Fyw

Arwyddo'r Anthem 1

Cliciwch yma

Y Danbaid Fendiged Ann

Cliciwch yma

Gweddi'r Pechadur

Cliciwch yma

Mae’r tŷ mwy ar y tu mewn

Cliciwch yma

Pont y Glaw

Cliciwch yma
11:30 - Arwyddo’r Anthem: Gweithdy Zoom- Arwyddo 1 - gyda Sarah Lawrence a Cathryn McShane
 
12:30 - Y Danbaid Fendiged Ann, Sian Meinir 
 
15:00 - Sain a Sgôr Ty Cerdd: Morfydd Owen – Gweddi y Pechadur, pianydd Zoë Smith, soprano Jess Robinson
 
17:00 - Mae’r ty mwy ar y tu mewn - Emyn newydd gan Karen Owen gyda’r dôn gan Euros Rhys, premier arbennig gan y tenor Trystan Llyr Griffiths
 
18:30 - Pont y Glaw, prosiect corawl a bandiau pres cenedlaethol. Cerddoriaeth a’r geiriau, Gareth Glyn ac Eleri Cwyfan