Gwylio Eisteddfod AmGen

Defnyddiwch ein pum AwGrym AmGen i wylio a mwynhau cynnwys y prosiect!

Y lle gorau i gychwyn yw gwefan yr Eisteddfod

Meddyliwch am y wefan fel y Ganolfan Ymwelwyr.  Dechrau pob taith ar faes yr Eisteddfod.  Fe welwch chi ddolen i’r adeiladau ar y brif dudalen; cliciwch ar hon ac ewch i grwydro’r Maes.  Cymerwch olwg ar amserlen y dydd a dewis beth sy’n mynd â’ch bryd.  Er bod y tudalennau wedi’u llwytho’n barod, bydd y clipiau neu’r sesiynau’n mynd yn fyw ar adeg y sesiwn.

Eisiau gwylio ar sgrin fawr? 

Beth am wylio popeth ar ein sianel YouTube?  Dilynwch y cyfarwyddiadau ar sut i dderbyn YouTube ar eich teledu clyfar, a chwiliwch am sianel yr Eisteddfod.  Bydd cynnwys AmGen ar gael i’w wylio yma, ac wedi’i rannu fel bod modd ei weld fesul diwrnod a fesul adeilad, a hyn i gyd ar sgrin fawr!  Cofiwch danysgrifio i’r sianel - mae’n rhad ac am ddim.

Bydd peth o’n cynnwys ni’n cael ei ffrydio’n fyw ar facebook

Chwiliwch am logo facebook wrth ochr y gweithgareddau ar ein hamserlenni er mwyn gweld beth fydd ymlaen yn ystod yr wythnos, neu dilynwch ein negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol er mwyn gweld beth sydd i’w weld nesaf a phryd.  Cofiwch rannu unrhyw gynnwys sy’n mynd â’ch bryd er mwyn i ni gyrraedd y gynulleidfa ehangaf bosibl!

Encore a'r Pafiliwn

Os mai cerddoriaeth amgen a chlasurol sy’n mynd â’ch bryd, neu’r cystadlu yn y Pafiliwn, fe fyddwch chi am ddilyn ein cynnwys ar BBC Cymru Fyw, gan mai dyma’r lle gorau i wylio cynnwys Encore a chystadlaethau.  Felly, fe fydd pob math o sesiynau cerddorol i’w gweld drwy’r dydd pob dydd ar wefan BBC Cymru Fyw.

Platfform AM

Cofiwch hefyd bod platfform AM yn derbyn popeth gennym ni yn ystod yr wythnos, felly bydd modd gwylio sesiynau’n ôl ar ddiwedd pob dydd ar sianel yr Eisteddfod yma.

Mewn gwirionedd, dyw cael hyd i gynnwys AmGen yn ddim gwahanol i grwydro’r Maes.  Efallai’i fod yn cymryd ychydig o arfer i wybod lle mae cael gafael ar bopeth yn y lle cyntaf, yn union fel mae rhywun yn ceisio gweithio allan lle mae Theatr y Maes neu Cymdeithasau wrth gyrraedd y Maes am y tro cyntaf – ond buan iawn y daw rhywun i arfer!