Merched Strêt a Dynion yn Unig!

Ydi lesbiaid a hunaniaethau LHDTC+ eraill ar goll yn llwyr o'r Theatr Gymraeg?

Sesiwn ddifyr iawn gan Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth gyda'r Eisteddfod a Stonewall Cymru ar gyfer #mishaneslhdt Mas ar y Maes
Nia Dryhurst sy'n cadeirio sgwrs gyda Catrin Edwards, Bethan Marlow, Lowri Morgan ac Izzy Rabey
Fersiwn gyda chapsiynau ar gael ar sianel YouTube Theatr Genedlaethol Cymru
 
Cefnogir rhaglen Mis Hanes LHDT Mas ar y Maes gan LGBT Consortium a thrwy grant gan yr Ymddiriedolaeth Argyfyngau Cenedlaethol.  Mae Mas ar y Maes yn bartneriaeth rhwng y gymuned LHDT+ yng Nghymru, Stonewall Cymru a'r Eisteddfod Genedlaethol.