Wal

Marged Tudur fu'n trafod y nofel, Wal, gyda'r awdur Mari Emlyn