Annette Bryn Parri

Yn wreiddiol o Ddeiniolen, astudiodd Annette y piano yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd (RNCM) ym Manceinion, lle enillodd radd GRNCM. 

Ar ôl graddio ymunodd â staff Adran Gerdd Prifysgol Bangor lle bu’n diwtor piano i fyfyrwyr yn dilyn cyrsiau BA a BMus.

Caiff ei chydnabod nid yn unig fel unawdydd piano hynod dalentog, ond hefyd fel un sydd wedi cyfeilio i sêr y byd opera a chantorion mwyaf adnabyddus Cymru, a hynny ar lwyfannau ar hyd a lled y byd.

Mae wedi gweithio gydag Adran MAX Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru, gan gymryd rhan mewn cynyrchiadau megis `Wild Cats`,`Red Kite`, `Gair ar Gnawd` a`r ffilm `Merman King`. Mae wedi cyfeilio i gorau yr ysgol berfformio adnabyddus – Ysgol Glanaethwy – ers 1993.

Bu Annette yn Gyfarwyddwr Cerdd gyda Chôr Meibion y Traeth o 2002 hyd at 2011, a chymrodd ran mewn cyngherddau gyda nifer o gorau meibion blaenaf Cymru, gan berfformio ym mhob cwr o’r wlad.

Mae wedi perfformio yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru ar sawl achlysur, ac mae`n gyfeilydd swyddogol gydag Eisteddfod Ryngwladol Llangollen. Perfformiodd yng Ngŵyl y `Fringe` yng Nghaeredin ar bedwar achlysur.

Roedd yn un o sylfaenwyr Canolfan Gerdd William Mathias yng Nghaernarfon, ac mae`n gysylltiedig â thros 80 o recordiadau gyda Recordiau Sain. Annette a gynhyrchodd y CD boblogaidd `Benedictus` gyda Bryn Terfel a Rhys Meirion, CD a enwebwyd am wobr yn y Classical Brit Awards yn 2006.

Enillodd Fedal Grace Williams am gyfansoddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 1982, ac ennill y Rhuban Glas i offerynwyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Rhyl yn 1985. Ffurfiodd Annette a Dylan Cernyw (telynor) ddeuawd boblogaidd o`r enw `Piantel` yn 2005, ac maent wedi rhyddhau pedair CD.Mae recordiadau Annette fel unawdydd yn cynnwys - `Annette`, `Un Mondo Aparte` a `Myfyrdod`. Cyhoeddwyd ei hunangofiant - `Bywyd ar ddu a gwyn`(Gwasg y Lolfa) yn 2010. 

Mae Annette yn un o gyfarwyddwyr cerddorol y cyngerdd heno.