Edrych nôl ar 2016

Cawsom wythnos i'w chofio yn Sir Fynwy a'r Cyffiniau.

 

Dyma rai o'r uchafbwyntiau a'r canlyniadau i gyd.

Welwn ni chi yn Ynys Môn y flwyddyn nesaf!