Enillwyr yr Eisteddfod

Rhestrau o brif enillwyr yr Eisteddfod Genedlaethol drwy'r blynyddoedd, ynghyd â'r rheiny sydd wedi'u hanrhydeddu gan yr Eisteddfod ei hun.