Enillwyr Dysgwr y Flwyddyn

2019       Sir Conwy - Fiona Collins, Carrog

2018       Caerdydd - Matt Spry, Caerdydd

2017       Ynys Môn - Emma Chappell, Deiniolen

2016       Sir Fynwy a'r Cyffiniau - Hannah Roberts, Brynmawr

2015       Maldwyn a’r Gororau – Gari Bevan, Merthyr Tudful

2014       Sir Gâr - Joella Price, Caerdydd

2013       Sir Ddinbych a'r Cyffiniau - Martyn Croydon, Llŷn

2012       Bro Morgannwg - Isaias Grandis, Trevelin, Patagonia

2011       Wrecsam a'r Fro - Kay Holder, Bro Morgannwg

2010       Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd - Julia Hawkins, Crucywel

2009       Meirion a'r Cyffiniau - Meggan Lloyd Prys, Rhiwlas, Bangor

2008       Caerdydd - Madison Tazu, Caerdydd

2007       Sir Fflint a'r Cyffiniau - Julie MacMillan, Y Rhondda

2006       Abertawe a’r Cylch – Stuart Imm, Cwmbrân

2005       Eryri a’r Cyffiniau – Sue Massey, Penmaenmawr

2004       Casnewydd a’r Cylch – Lois Arnold, Y Fenni

2003       Maldwyn a’r Gororau – Mike Hughes, Carno

2002       Sir Benfro, Tyddewi - Alice Trail, Crymych

2001       Sir Ddinbych - Spencer Harris, Wrecsam

2000       Llanelli a’r Cylch - Sandra de Pol, Yr Ariannin

1999       Ynys Môn - Alison Layland, Croesoswallt

1998       Bro Ogwr - Stephen Wilshaw, Caerdydd

1997       Meirion a’r Cyffiniau - Paul Elliott, Casnewydd

1996       Bro Dinefwr - Mark Aizlewood, Casnewydd

1995       Bro Colwyn - Paul Attridge, Wrecsam

1994       Castell Nedd - Sarah Williams, Llandeilo

1993       De Powys, Llanelwedd - Janet Charlton, Betws-y-Coed

1992       Ceredigion, Aberystwyth - Sandy Rolls, Penderyn

1991       Bro Delyn - Jo Knell, Caerdydd

1990       Cwm Rhymni - Parch. John Gillibrand, Sir Gaerfyrddin

1989       Dyffryn Conwy - Stel Farrar, Mynydd Llandygai

1988       Casnewydd - Jenny Pye, Llanbedrgoch

1986       Abergwaun a’r Fro - Alan Whittick, Powys

1983       Ynys Môn - Shirley Flower, Clwyd