Enillwyr Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn

2019       Sir Conwy - Megan Llŷn

2018       Caerdydd - Karen Owen

2017       Ynys Môn - Carys Bowen

2016       Sir Fynwy a'r Cyffiniau - Steffan Rhys Hughes

2015       Maldwyn a’r Gororau – Joy Parry

2014       Sir Gâr - Elliw Alwen

2013       Sir Ddinbych a'r Cyffiniau - Elen Gwenllian

2012       Bro Morgannwg - Atal y wobr

2011       Wrecsam a'r Fro - Carwyn John

2010       Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd - Esyllt Tudur

2009       Meirion a'r Cyffiniau - Elin Williams

2008       Caerdydd - Aeryn Jones   

2007       Sir Fflint a'r Cyffiniau - Rhian Evans 

2006       Abertawe a’r Cylch – Medwen Parry

2005       Eryri a’r Cyffiniau – Bethan Lloyd Dobson

2004       Casnewydd a’r Cylch – Carwyn John

2003       Maldwyn a’r Gororau – Meryl Mererid

2002       Sir Benfro, Tyddewi - Lyndsey Vaughan Parry

2001       Sir Ddinbych - Mirain Haf

2000       Llanelli a’r Cylch - Mandy James

1999       Ynys Môn - Rhian Medi Roberts

1998       Bro Ogwr - Angharad Llwyd

1997       Meirion a’r Cyffiniau - Nia Cerys

1996       Bro Dinefwr - Manon Elis Jones

1995       Bro Colwyn - Carys Wyn Thomas

1994       Castell Nedd - Rhodri Wyn Miles

1993       De Powys, Llanelwedd - Elen Rhys

1992       Ceredigion, Aberystwyth - Daniel Evans

1991       Bro Delyn - Rhian Parry

1990       Cwm Rhymni - Atal y wobr

1989       Dyffryn Conwy - Eleri Lewis Jones

1988       Casnewydd - Ivoreen Williams

1987       Bro Madog - Anne Caroline Davies

1986       Abergwaun a’r Fro - Bethan Jones

1985       Y Rhyl a’r Cyffiniau - Alma Roberts

1984       Llanbedr Pont Steffan a’r Fro - Hannah Roberts

1983       Ynys Môn - Carys Armstrong

1982       Abertawe a’r Cylch - Siân Teifi

1981       Maldwyn a’i Chyffiniau - Leslie Williams

1980       Dyffryn Lliw – Owain Parry

1979       Caernarfon a’r Cylch - Siân Mair

1978       Caerdydd - Siân Teifi

1977       Wrecsam a’r Cylch - Yvonne Davies

1976       Aberteifi a’r Cylch - Sara Tudor Jones

1975       Bro Dwyfor - Nellie Williams

1974       Bro Myrddin - Eiri Jenkins

1973       Dyffryn Clwyd - Atal y wobr

1972       Sir Benfro, Hwlffordd - Alun Lloyd

1971       Bangor a’r Cylch - Enid Parry

1970       Rhydaman a’r Cylch – G Wyn James

1969       Y Fflint – Anne Winston

1968       Y Barri a’r Fro - Brian Owen

1967       Sir Feirionnydd, Y Bala - Aled Jones

1966       Aberafan a’r Cylch - T James Jones

1965       Maldwyn - Brian Owen

1964       Abertawe a’r Cylch - Stewart Jones

1963       Llandudno a’r Cylch - Stewart Jones