Enillwyr y Fedal Aur am Grefft a Dylunio

2019       Sir Conwy - Bev Bell-Hughes

2018       Caerdydd - Zoe Preece

2017       Ynys Môn - Julia Griffiths Jones

2016       Sir Fynwy a'r Cyffiniau - Lisa Krigel

2015       Maldwyn a’r Gororau – Rhian Haf

2014       Sir Gâr - Susan Phillips

2013       Sir Ddinbych a'r Cyffiniau - Theresa Nguyen

2012       Bro Morgannwg - Anne Gibbs

2011       Wrecsam a'r Fro - Peter Bodenham

2010       Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd - Natalia Dias

2009       Meirion a'r Cyffiniau - Lowri Davies

2008       Caerdydd - Suzie Horan

2007       Sir Fflint a'r Cyffiniau - Neb yn deilwng

2006       Abertawe a’r Cylch – Carol Gwizdak

2005       Eryri a’r Cyffiniau – Pamela Rawnsley

2004       Casnewydd a’r Cylch – Walter Keeler

2003       Maldwyn a’r Gororau – Mari Thomas

2002       Sir Benfro, Tyddewi - Neb yn deilwng

2001       Sir Ddinbych - Claire Curneen

2000       Llanelli a’r Cylch - Christine Jones

1999       Ynys Môn - David Binns

1998       Bro Ogwr - Catrin Howell

1997       Meirion a’r Cyffiniau - Marcelle Davies

1996       Bro Dinefwr - Steve Howlett

1995       Bro Colwyn - Gavin Fraser Williams

1994       Castell Nedd - Marcus Thomas

1993       De Powys, Llanelwedd - Ann Catrin Evans

1992       Ceredigion, Aberystwyth - Cefyn Burgess

1991       Bro Delyn - Linda Roberts

1990       Cwm Rhymni - Morgen Hall

1989       Dyffryn Conwy - Neb yn deilwng

1988       Casnewydd - Jaqueline Jones

1987       Bro Madog - Eleri Mills

1986       Abergwaun a’r Fro - Gina Raby

1985       Y Rhyl a’r Cyffiniau - Martin Fraser