Enillwyr y Gadair

2019       Sir Conwy – T James Jones Gorwelion

2018       Caerdydd - Gruffudd Owen Porth

2017       Ynys Môn - Osian Rhys Jones Yr Arwr/Arwres

2016       Sir Fynwy a'r Cyffiniau - Aneirin Karadog Ffiniau

2015       Maldwyn a’r Gororau – Hywel Griffiths Gwe

2014       Sir Gâr - Ceri Wyn Jones Lloches

2013       Sir Ddinbych a'r Cyffiniau - Neb yn deilwng (Lleisiau)

2012       Bro Morgannwg - Dylan Iorwerth Llanw

2011       Wrecsam a'r Fro - Rhys Iorwerth Clawdd Terfyn

2010       Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd - Tudur Hallam Ennill Tir

2009       Meirion a'r Cyffiniau - Neb yn deilwng (Cyffro)

2008       Caerdydd - Hilma Ll Edwards Tir Newydd

2007       Sir Fflint a'r Cyffiniau - T James Jones Ffin

2006       Abertawe a’r Cylch – Gwynfor ab Ifor Tonnau

2005       Eryri a’r Cyffiniau – Tudur Dylan Jones Gorwelion

2004       Casnewydd a’r Cylch – Huw Meirion Edwards Tir Neb

2003       Maldwyn a’r Gororau - Twm Morys Drysau

2002       Sir Benfro, Tyddewi - Myrddin ap Dafydd Llwybrau

2001       Sir Ddinbych - Mererid Hopwood Dadeni

2000       Llanelli a’r Cylch - Llion Jones Agored

1999       Ynys Môn - Gwenallt Llwyd Ifan Pontydd

1998       Bro Ogwr - Neb yn deilwng (Fflamau)

1997       Meirion a’r Cyffiniau - Ceri Wyn Jones Gwaddol

1996       Bro Dinefwr - R O Williams Grisiau

1995       Bro Colwyn - Tudur Dylan Jones Y Môr

1994       Nedd a’r Cyffiniau - Emyr Lewis Chwyldro

1993       De Powys, Llanelwedd - Meirion MacIntyre Huws Gwawr

1992       Ceredigion, Aberystwyth - Idris Reynolds A Fo Ben ...

1991       Bro Delyn - Robin Llwyd ab Owain Awdl Foliant Merch ein Hamserau

1990       Cwm Rhymni - Myrddin ap Dafydd Gwythiennau

1989       Dyffryn Conwy - Idris Reynolds Y Daith

1988       Casnewydd - Elwyn Edwards Storm

1987       Bro Madog - Ieuan Wyn Llanw a Thrai

1986       Abergwaun a’r Fro - Gwynn ap Gwilym Y Cwmwl

1985       Y Rhyl a’r Cyffiniau - Robat Powell Cynefin

1984       Llanbedr Pont Steffan a’r Fro - Aled Rhys Wiliam Y Pethau Bychain

1983       Ynys Môn - Einion Evans Ynys

1982       Abertawe a’r Cylch - Gerallt Lloyd Owen Cilmeri

1981       Maldwyn a’i Chyffiniau - John Gwilym Jones Y Frwydr

1980       Dyffryn Lliw - Donald Evans Y Ffwrnais

1979       Caernarfon a’r Cylch - Neb yn deilwng (Gwynedd)

1978       Caerdydd - Neb yn deilwng (Y Ddinas)

1977       Wrecsam a’r Cylch - Donald Evans Llygredd

1976       Aberteifi a’r Cylch - Alan Llwyd Gwanwyn

1975       Bro Dwyfor - Gerallt Lloyd Owen Afon

1974       Bro Myrddin - Moses Glyn Jones Y Dewin

1973       Dyffryn Clwyd - Alan Llwyd Llef Dros y Lleiafrifoedd

1972       Sir Benfro, Hwlffordd - Parch Dafydd Owen Preselau

1971       Bangor a’r Cylch - Emrys Roberts Y Chwarelwr

1970       Rhydaman a’r Cylch - Tomi Evans Y Twrch Trwyth

1969       Y Fflint - James Nicholas Yr Alwad

1968       Y Barri a’r Fro - Parch R Bryn Williams Awdl Foliant i'r Morwr

1967       Sir Feirionnydd, Y Bala - Emrys Roberts Y Gwyddonydd

1966       Aberafan a’r Cylch - Dic Jones Cynhaeaf

1965       Maldwyn - W D Williams Yr Ymchwil

1964       Abertawe a’r Cylch - Parch R Bryn Williams Patagonia

1963       Llandudno a’r Cylch - Neb yn deilwng (Genesis)

1962       Llanelli a’r Cylch - Caradog Pritchard Llef un yn Llefain

1961       Dyffryn Maelor - Emrys Edwards Awdl Foliant i Gymru

1960       Caerdydd - Neb yn deilwng (Dydd Barn neu Morgannwg)

1959       Caernarfon a Dosbarth Gwyrfai - T Llew Jones Y Dringwr

1958       Glyn Ebwy a’r Cylch - T Llew Jones Caerllion ar Wysg

1957       Sir Fôn - G R Tilsley Cwm Carnedd

1956       Aberdâr a’r Cylch - Mathonwy Hughes Gwraig

1955       Pwllheli a’r Cylch - G Ceri Jones Gwrtheyrn

1954       Ystradgynlais a’r Cylch - John Evans Yr Argae

1953       Rhyl a’r Cylch - E Lloyd Williams Y Ffordd

1952       Aberystwyth - John Evans Dwylo

1951       Llanrwst a’r Cylch - Brinley Richards Y Dyffryn

1950       Caerffili - G R Tilsley Awdl Foliant i'r Glowr

1949       Dolgellau a’r Cylch - Rowland Jones Y Graig

1948       Penybont-ar-Ogwr - Dewi Emrys Yr Alltud

1947       Bae Colwyn a’r Cylch - John Eilian Maelgwn Gwynedd

1946       Aberpennar - Geraint Bowen Awdl Foliant i'r Amaethwr

1945       Rhos - T Parry Jones Yr Oes Aur

1944       Llandybie - D Lloyd Jenkins Ofn

1943       Bangor - Dewi Emrys Cymylau Amser

1942       Aberteifi - Neb yn deilwng (Rhyfel  neu Creiddylad)

1941       Hen Golwyn - Rowland Jones Hydref

1940       Aberpennar (radio) - T Rowland Hughes Pererinion

1939       Dinbych - Neb yn deilwng (A hi yn dyddhau)

1938       Caerdydd - Gwilym R Jones Rwy'n Edrych Dros y Bryniau Pell

1937       Machynlleth - T Rowland Hughes Y Ffin

1936       Abergwaun - Simon B Jones Ty Ddewi

1935       Caernarfon - Gwyndaf Evans Magdalen

1934       Castell Nedd - W Morris Ogof Arthur

1933       Wrecsam - Edgar Phillips (Trefin) Harlech

1932       Aberafan - D J Davies Mam

1931       Bangor - Gwenallt Breuddwyd y Bardd

1930       Llanelli - Dewi Emrys Y Galilead

1929       Lerpwl - Dewi Emrys Dafydd ap Gwilym

1928       Treorci - Neb yn deilwng (Y Sant)

1927       Caergybi - Neb yn deilwng (Y Derwydd)

1926       Abertawe - Gwenallt Y Mynach

1925       Pwllheli - Dewi Morgan Cantre'r Gwaelod

1924       Pontypŵl - Albert Evans-Jones (Cynan) I'r Duw nid Adwaenir

1923       Yr Wyddgrug - Cledlyn Davies Dychweliad Arthur

1922       Rhydaman - J Lloyd Jones Y Gaeaf

1921       Caernarfon - R J Rowlands (Meuryn) Min y Môr

1920       Y Barri - Neb yn deilwng (Yr Oes Aur)

1919       Corwen - Cledlyn Davies Y Proffwyd

1918       Castell Nedd - J T Job (Job) Eu Nêr a Folant

1917       Penbedw - Ellis Evans (Hedd Wyn) Yr Arwr

1916       Aberystwyth - J Ellis Williams Ystrad Fflur

1915       Bangor - T H Parry-Williams Eryri

1914       Rhyfel Byd 1af - Dim Eisteddfod

1913       Y Fenni - T J Thomas (Sarnicol) Aelwyd y Cymro

1912       Wrecsam - T H Parry-Williams Y Mynydd

1911       Caerfyrddin - Gwilym Ceiriog Iorwerth VII

1910       Bae Colwyn - R Williams Parry Yr Haf

1909       Llundain - T Gwynn Jones Gwlad y Bryniau

1908       Llangollen - J J Williams Ceiriog

1907       Abertawe - T Davies John Bunyan

1906       Caernarfon - J J Williams Y Lloer

1905       Aberpennar - Neb yn deilwng (Gorau arf, Dysg)

1904       Y Rhyl - Machreth Rees Geraint ac Enid

1903       Llanelli - J T Job (Job) Y Celt

1902       Bangor - T Gwynn Jones Ymadawiad Arthur

1901       Merthyr Tydfil - Evan Rees (Dyfed) Y Diwygiwr

1900       Lerpwl - John Owen Williams (Pedrog) Y Bugail

1899       Caerdydd - Neb yn deilwng (Gladstone)

1898       Blaenau Ffestiniog - R O Hughes (Elfyn) Awen

1897       Casnewydd - J T Job (Job) Brawdgarwch

1896       Llandudno - Ben Davies Tu hwnt i'r Llen

1895       Llanelli - John Owen Williams (Pedrog) Dedwyddwch

1894       Caernarfon - H Elvet Lewis (Elfed) Hunanaberth

1893       Pontypridd - J Ceulanydd Williams Pulpud Cymru

1892       Y Rhyl - Evan Jones (Gurnos) Y Cenhadwr

1891       Abertawe - John Owen Williams (Pedrog) Yr Haul

1890       Bangor - Thomas Jones (Tudno) Y Llafurwr

1889       Aberhonddu - Evan Rees (Dyfed) Y Beibl Cymraeg

1888       Wrecsam - Thomas Jones (Tudno) Peroriaeth

1887       Llundain - Robert Arthur Williams Y Frenhines Victoria

1886       Caernarfon - Richard Davies (Tafolog) Gobaith

1885       Aberdâr - Watkin Hesekiah Williams Y Gwir yn Erbyn y Byd

1884       Lerpwl - Evan Rees (Dyfed) Gwilym Hiraethog

1883       Caerdydd - Neb yn deilwng (Y Llong)

1882       Dinbych - Neb yn deilwng (Dyn)

1881       Merthyr Tydfil - Evan Rees (Dyfed) Cariad

1880       Caernarfon - W B Joseph (Y Myfyr) Athrylith