Enillwyr y Goron

2019       Sir Conwy - Guto Dafydd Cilfachau

2018       Caerdydd - Catrin Dafydd Olion

2017       Ynys Môn - Gwion Hallam Trwy'r Drych

2016       Sir Fynwy a'r Cyffiniau - Elinor Gwynn Llwybrau

2015       Maldwyn a’r Gororau – Manon Rhys Breuddwyd

2014       Sir Gâr - Guto Dafydd Tyfu

2013       Sir Ddinbych a'r Cyffiniau - Ifor ap Glyn Terfysg

2012       Bro Morgannwg - Gwyneth Lewis Ynys

2011       Wrecsam a'r Fro - Geraint Lloyd Owen Gwythiennau

2010       Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd - Glenys Mair Glyn Roberts Newid

2009       Meirion a'r Cyffiniau - Ceri Wyn Jones Yn y Gwaed

2008       Caerdydd - Hywel Meilyr Griffiths Stryd Pleser

2007       Sir Fflint a'r Cyffiniau - Tudur Dylan Jones Copaon

2006       Abertawe a’r Cylch – Eigra Lewis Roberts Fflam

2005       Eryri a’r Cyffiniau – Christine James Llinellau Lliw

2004       Casnewydd a’r Cylch – Jason Walford Davies Egni

2003       Maldwyn a’r Gororau – Mererid Hopwood Gwreiddiau

2002       Sir Benfro, Tyddewi - Aled Jones Williams Awelon

2001       Sir Ddinbych - Penri Roberts Muriau

2000       Llanelli a’r Cylch - Dylan Iorwerth Tywod

1999       Ynys Môn - Ifor ap Glyn Golau yn y Gwyll

1998       Bro Ogwr - Emyr Lewis Rhyddid

1997       Meirion a’r Cyffiniau - Cen Williams Branwen

1996       Bro Dinefwr - David John Pritchard Olwynion

1995       Bro Colwyn - Aled Gwyn Melodïau

1994       Castell Nedd - Gerwyn Williams Dolenni

1993       De Powys, Llanelwedd - Eirwyn George Llynnoedd

1992       Ceredigion, Aberystwyth - Cyril Jones Cyfrannu

1991       Bro Delyn - Einir Jones Pelydrau

1990       Cwm Rhymni - Iwan Llwyd Gwreichion

1989       Dyffryn Conwy - Selwyn Griffith Dilyniant o Gerddi

1988       Casnewydd - T James Jones Ffin

1987       Bro Madog - John Gruffydd Jones Casgliad o Gerddi

1986       Abergwaun a’r Fro - T James Jones Llwch

1985       Y Rhyl a’r Cyffiniau - John Roderick Rees Glannau

1984       Llanbedr Pont Steffan a’r Fro - John Roderick Rees Llygaid

1983       Ynys Môn - Eluned Phillips Clymau

1982       Abertawe a’r Cylch - Eirwyn George Dilyniant o Gerddi

1981       Maldwyn a’i Chyffiniau - Sion Aled Wynebau

1980       Dyffryn Lliw - Donald Evans Dilyniant o Gerddi

1979       Caernarfon a’r Cylch - Meirion Evans Dilyniant o Gerddi Serch neu Siom

1978       Caerdydd - Sion Eirian Cerdd hir yn portreadu llencyndod

1977       Wrecsam a’r Cylch - Donald Evans Hil

1976       Aberteifi a’r Cylch - Alan Llwyd Dilyniant o benillion Troeon Bywyd

1975       Bro Dwyfor - Elwyn Roberts Dilyniant o gerdd Pridd

1974       Bro Myrddin - W R P George Tân

1973       Dyffryn Clwyd - Alan Llwyd Y Dref

1972       Sir Benfro, Hwlffordd - Parch Dafydd Rowlands Dadeni

1971       Bangor a’r Cylch - Bryan Martyn Davies Y Golau Caeth

1970       Rhydaman a’r Cylch - Bryan Martyn Davies Darluniau ar Gynfas

1969       Y Fflint - Dafydd Rowlands I Gwestiynau fy Mab

1968       Y Barri a’r Fro - Y Parch Haydn Lewis Meini

1967       Sir Feirionnydd, Y Bala - Eluned Phillips Corlannau

1966       Aberafan a’r Cylch - Dafydd Jones Y Clawdd

1965       Maldwyn - Tom Parri-Jones Y Gwybed

1964       Abertawe a’r Cylch - Parch Rhydwen Williams Ffynhonnau

1963       Llandudno a’r Cylch - Tom Parri-Jones Y Bont

1962       Llanelli a’r Cylch - D Emlyn Lewis Y Cwmwl

1961       Dyffryn Maelor - L Haydn Lewis Ffoadur

1960       Caerdydd - W J Gruffydd (Elerydd) Unigedd

1959       Caernarfon a Dosbarth Gwyrfai - Tom Huws Cadwynau

1958       Glyn Ebwy a’r Cylch - Llewelyn Jones Cymod

1957       Sir Fôn - Dyfnallt Morgan Drama Fydryddol Rhwng Dau

1956       Aberdâr a’r Cylch - Neb yn deilwng (Drama Fydryddol)

1955       Pwllheli a’r Cylch - W J Gruffydd (Elerydd)  Ffenestri

1954       Ystradgynlais a’r Cylch - E Llwyd Williams Y Bannau

1953       Rhyl a’r Cylch - Dilys Cadwaladr Y Llen

1952       Aberystwyth - Neb yn deilwng (Y Creadur neu unrhyw chwedl Gymreig)

1951       Llanrwst a'r Cylch - T Glyn Davies Adfeilion

1950       Caerffili - Euros Bowen Difodiant

1949       Dolgellau a’r Cylch - John Eilian Meirionnydd

1948       Penybont-ar-Ogwr - Euros Bowen O'r Dwyrain

1947       Bae Colwyn a’r Cylch - Griffith John Roberts Glyn y Groes

1946       Aberpennar - Rhydwen Williams Yr Arloeswr

1945       Rhos - Griffith John Roberts Coed Celyddon

1944       Llandybie - J M Edwards Yr Aradr

1943       Bangor - Dafydd Owen Rhosydd Moab

1942       Aberteifi - Herman Jones Ebargofiant

1941       Hen Golwyn - J M Edwards Peiriannau

1940       Aberpennar (radio) - Neb yn deilwng (Agored)

1939       Dinbych - Neb yn deilwng (Terfysgoedd Daear)

1938       Caerdydd - Edgar Thomas Peniel

1937       Machynlleth - J M Edwards Y Pentref

1936       Abergwaun - David Jones Yr Anialwch

1935       Caernarfon - Gwilym R Jones Ynys Enlli

1934       Castell Nedd - Eirug Davies Y Gorwel

1933       Wrecsam - Simon B Jones Rownd yr Horn

1932       Aberafan - Eirug Davies A Ddioddefw a Orfu

1931       Bangor - Albert Evans-Jones (Cynan) Y Dyrfa

1930       Llanelli - Gwilym Myrddin Ben Bowen

1929       Lerpwl - Caradog Prichard Y Gân Ni Chanwyd

1928       Treorci - Caradog Prichard Penyd

1927       Caergybi - Caradog Prichard Y Briodas

1926       Abertawe - Dewi Emrys Casgliad o farddoniaeth wreiddiol

1925       Pwllheli - Wil Ifan Bro Fy Mebyd

1924       Pontypŵl - Prosser Rhys Atgof

1923       Yr Wyddgrug - Albert Evans-Jones (Cynan) Yr Ynys Unig

1922       Rhydaman - R Beynon Y Tannau Coll

1921       Caernarfon - Albert Evans-Jones (Cynan) Mab y Bwthyn

1920       Y Barri - James Evans Trannoeth y Drin

1919       Corwen - William Williams (Crwys) Morgan Llwyd

1918       Castell Nedd - Emrys Lewis Mynachlog Nedd

1917       Penbedw - Wil Ifan Pwyll Pendefig Dyfed

1916       Aberystwyth - Neb yn deilwng

1915       Bangor - T H Parry-Williams Y Ddinas

1914       Rhyfel Byd 1af - Dim Eisteddfod

1913       Y Fenni - Wil Ifan Ieuan Gwynedd

1912       Wrecsam - T H Parry-Williams Gerallt Gymro

1911       Caerfyrddin - William Williams (Crwys) Gwerin Cymru

1910       Bae Colwyn - William Williams (Crwys) Ednyfed Fychan

1909       Llundain - W J Gruffydd Yr Arglwydd Rhys

1908       Llangollen – Hugh Emyr Davies (Emyr) Owain Glyndwr

1907       Abertawe - John Dyfnallt Owen Y Greal Sanctaidd

1906       Caernarfon – Hugh Emyr Davies (Emyr) Branwen Ferch Llyr

1905       Aberpennar - Thomas Davies (Mafonwy)  Ann Griffiths

1904       Y Rhyl - R M Humphreys (Machno) Tom Ellis

1903       Llanelli - J E Davies (Rhuddwawr) Y Ficer Prichard

1902       Bangor – Robert Roberts (Silyn) Trystan ac Esyllt

1901       Merthyr Tydfil - John Jenkins (Gwili) Tywysog Tangnefedd

1900       Lerpwl - J T Job (Job) Williams Pantycelyn

1899       Caerdydd - R Gwylfa Roberts (Gwylfa) Y Diddanydd Arall

1898       Blaenau Ffestiniog - R Gwylfa Roberts (Gwylfa) Charles o'r Bala

1897       Casnewydd - Thomas Davies (Mafonwy) Arthur y Ford Gron

1896       Llandudno - Neb yn deilwng (Llewelyn Fawr)

1895       Llanelli - W L Lewis (Llew Llwyfo) Ioan y Disgybl Annwyl

1894       Caernarfon - Ben Davies Tennyson

1893       Pontypridd - Ben Davies Cymru Fydd

1892       Y Rhyl – J J Roberts (Iolo Caernarfon) Dewi Sant

1891       Abertawe - David Adams (Hawen)  Oliver Cromwell

1890       Bangor – J J Roberts (Iolo Caernarfon) Ardderchog Lu'r Merthyri

1889       Aberhonddu - H Elvet Lewis (Elfed) Llywelyn Ein Llyw Olaf

1888       Wrecsam - H Elvet Lewis (Elfed) Y Sabath yng Nghymru

1887       Llundain - J Cadfan Davies (Cadfan) John Penry

1886       Caernarfon - J Cadfan Davies (Cadfan) Cystenin Fawr

1885       Aberdâr - Tecwyn Parry Hywel Dda

1884       Lerpwl - J Cadfan Davies (Cadfan) Madog ab Owain Gwynedd

1883       Caerdydd - Anne Thomas (Morfudd Eryri)  Llandaf

1882       Dinbych - D R Williams Y Cadfridog Garfield

1881       Merthyr Tydfil - Watkin Wyn Bywyd

1880       Caernarfon – Ellis Roberts (Elis Wyn o Wyrfai) Buddugoliaeth y Groes