Gwobr Richard Burton

2019       Sir Conwy - Morgan Llewelyn-Jones

2018       Caerdydd - Eilir Gwyn

2017       Ynys Môn - Sara Anest Jones

2016       Sir Fynwy a'r Cyffiniau - Rebecca Hayes

2015       Maldwyn a’r Gororau – Morgan Elwy Williams

2014       Sir Gâr - Steffan Cennydd

2013       Sir Ddinbych a'r Cyffiniau - Steffan Parry

2012       Bro Morgannwg - Ceri Wyn

2011       Wrecsam a'r Fro - Garmon Rhys

2010       Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd - Dyfed Cynan

2009       Meirion a'r Cyffiniau - Gwydion Rhys

2008       Caerdydd - Siôn Ifan

2007       Sir Fflint a'r Cyffiniau - Gwion Aled Williams

2006       Abertawe a’r Cylch – Enfys Gwawr Loader

2005       Eryri a’r Cyffiniau – Gruffudd Glyn

2004       Casnewydd a’r Cylch – Dyfan Dwyfor

2003       Maldwyn a’r Gororau – Manon Vaughan Wilkinson

2002       Sir Benfro, Tyddewi - Carwyn Llyr

2001       Sir Ddinbych - Owain Edwards

2000       Llanelli a’r Cylch - Mirain Haf

1999       Ynys Môn - Bethan Hughes

1998       Bro Ogwr - Carys Parry

1997       Meirion a’r Cyffiniau - Rhys ap Trefor

1996       Bro Dinefwr - Manon Elis Jones / Dyfrig Wyn Evans

1995       Bro Colwyn - Lowri Ann James

1994       Castell Nedd - Bethan Ellis Owen

1993       De Powys, Llanelwedd - Nia Cerys

1992       Ceredigion, Aberystwyth - Ffion Wyn Davies

1991       Bro Delyn - Non Llewelyn

1990       Cwm Rhymni - Daniel Evans