Medal Aur am Bensaernïaeth

Medal Goffa T Alwyn Lloyd

2019       Featherstone Young, Llundain am Tŷ Pawb, Wrecsam

2018       KKE Architects, Caerwrangon am eu gwaith ar Hosbis Dewi Sant, Casnewydd

2017       Stride Treglown am Ysgol Bae Baglan, Port Talbot

2016       Hall & Bednarczyk am Ganolfan Ymwelwyr a Chanolfan Chwaraeon Dŵr, Llandegfedd

2015       Penseiri Loyn & Co. am Millbrook House yng Nghaerdydd

2014       Penseiri Loyn & Co. am Stormy Castle, cartref teuluol ym Mro Gŵyr

2013       Penseiri John Pardey, Lymington am Tŷ Trewarren ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

2012       Penseiri HLM, Caerdydd am Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob McGrath, Pen-y-bont

2011       Penseiri Ellis Williams, Warringon am Oriel Mostyn, Llandudno

2010       Ataliwyd Y Fedal

2009       Penseiri Ray Hole, Croydon am Hafod Eryri, Copa’r Wyddfa

2008       Purcell Miller Tritton, Bryste am Ganolfan Treftadaeth Y Byd Blaenafon

2007       Loyn & Co., Penarth am y Water Tower, Cyncoed, Caerdydd

2006       Partneriaeth Richard Rogers, Llundain am y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd

2005       Capita Percy Thomas, Caerdydd am Ganolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

2004       Penseiri Powell Dobson, Caerdydd am Ardal yr Hen Fragdy, Caerdydd

2003       Penseiri Nicholas Hare, Llundain am Rhif 1 Sgwâr Callaghan, Caerdydd

2002       Pembroke Design Cyf., Doc Penfro am Ysgol Bro Dewi, Tyddewi

2001       David Lea a Pat Borer, Pen-y-bont Fawr am Adeilad WISE, Canolfan y Dechnoleg Amgen, Machynlleth

2000       Foster a’i Bartneriaid, Llundain am Y Tŷ Gwydr Mawr, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne

1999       Cymdeithion Smith Roberts, Bryste am Ganolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Tyddewi

1998       Cymdeithion Arup, Llundain am Bencadlys Ymchwil a Datblygu Control Techniques, Y Drenewydd

1997       Penseiri PCKO, Middlesex am Y Foyer, Abertawe

1996       Holder Mathias Alcock Ccc, Caerdydd am Adeilad NCM (bellach yn Atradius), Caerdydd

1995       Ataliwyd Y Fedal

1994       Ataliwyd Y Fedal

1993       Penseiri Niall Phillips, Bryste am Fferm Treginnis Isaf, Tyddewi

1992       Ataliwyd Y Fedal

1991       Allen Jenkins a Phil Read, Cyngor Sir De Morgannwg am Neuadd y Sir, Caerdydd

1990       Ataliwyd Y Fedal

1989       Ataliwyd Y Fedal

1988       Penseiri Awdurdod Gwasanaethau Cyffredin Iechyd Cymru am Ysbyty Cymuned Ystradgynlais

1987       Merfyn Roberts a Dewi-Prys Thomas am Bencadlys Cyngor Gwynedd, Caernarfon

1986       Penseiri Cymdeithas Gwasanaethau Technegol Awdurdod Iechyd Cymru am Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug

1985       Partneriaeth Bowen Dann Davies, Bae Colwyn am Ganolfan Gweithgareddau Dŵr Cymru, Plas Menai

1984       Partneriaeth Bowen Dann Davies, Bae Colwyn am Gapel y Groes, Wrecsam

1983       Partneriaeth Percy Thomas, Caerdydd am Labordai Amersham International, Caerdydd

1982       Partneriaeth Bowen Dann Davies, Bae Colwyn am Hafan Elen, Llanrug, Caernarfon

1981       Ataliwyd Y Fedal

1980       Ataliwyd Y Fedal

1979       Partneriaeth Percy Thomas, Caerdydd am Adeilad Hugh Owen, Prifysgol Aberystwyth

1978       Partneriaeth Percy Thomas, Caerdydd am Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, Caerdydd

1977       Partneriaeth Bowen Dann am Hostel, Ffordd Cefndy, Y Rhyl

1976       Partneriaeth Percy Thomas, Caerdydd am adeilad Parke Davies Pharmaceutical, Pont-y-pŵl

1975       John Sam Williams, Pwllheli am Ysgol Arbennig Y Ffôr, Pwllheli

1974       Partneriaeth Percy Thomas, Caerdydd am Lys Albert Edward, Tywysog Cymru ar gyfer yr Henoed, Porthcawl

1973       Ataliwyd Y Fedal

1972       T G Jones a J R Evans am Y Berllan Fach (Little Orchard), Dinas Powys

1971       Partneriaeth Percy Thomas, Caerdydd am y Neuadd Fawr ac Undeb y Myfyrwyr, Prifysgol Aberystwyth

1970       Syr Percy Thomas a’i Fab, Caerdydd am Adeilad Ffiseg a Mathemateg, Prifysgol Abertawe

1969       Partneriaeth Ormrod, Lerpwl am Adeilad Pilkington Perkin-Elmer, Llanelwy

1968       Hird & Brooks, Caerdydd am The Gore (tŷ a phwll nofio), Llantrisant Road, Caerdydd

1967       Ataliwyd Y Fedal

1966-61 - Ni chynigwyd Y Fedal

1960       G Grenfell Baines & Hargreaves, Preston am Swyddfeydd H J Heinz, Caerdydd

1959-54 - Ataliwyd Y Fedal