Arholiadau Gorsedd y Beirdd

3 Chwefror 2016

Mae ychydig wythnosau ar ôl cyn y dyddiad cau ar gyfer sefyll arholiad i ymuno gyda Gorsedd y Beirdd eleni.

Ydych chi wedi meddwl pa mor gyffrous fyddai cael cymryd rhan yn un o seremonïau’r Orsedd ar lwyfan y Pafiliwn yn yr Eisteddfod?  Neu ydych chi wedi dychmygu cael eich urddo gan yr Archdderwydd yn y seremoni liwgar ar y Maes yn ystod wythnos yr Eisteddfod? 

Os felly, beth am fynd ati i baratoi ar gyfer sefyll arholiad arbennig yn y gobaith y byddwch chi’n ymuno gydag un o draddodiadau blaenaf ac enwocaf ein cenedl?  1 Mawrth yw’r dyddiad cau ar gyfer cofrestru ac yna cynhelir yr arholiadau yn ystod mis Ebrill.

Meddai Gwyn o Arfon, sy’n Drefnydd Arholiadau i Orsedd y Beirdd, “Mae pobl yn dod atom bob blwyddyn yn awyddus i ymuno gyda’r Orsedd, ac mae’r cynllun arholiadau’n ffordd dda o ddenu aelodau newydd.

“Mae modd ymuno â’r Orsedd ar sail eich gradd, neu drwy anrhydedd wrth gwrs, ond mae sefyll arholiad yn apelio at nifer fawr o bobl.  Mae gennym faes astudiaeth arbennig, sy’n llawn testunau diddorol a difyr, gan roi cyfle i unrhyw un sy’n ymgeisio i ehangu’u gorwelion wrth astudio.

“Ceir meysydd astudio mewn barddoniaeth, cerddoriaeth, iaith a rhyddiaith, yn ogystal â meysydd arbennig i delynorion, datgeiniaid cerdd dant ac utganwyr.  Mae’r manylion i gyd ar wefan yr Eisteddfod, a chynhelir yr arholiadau ar y Sadwrn olaf yn Ebrill mewn canolfannau hwylus ledled Cymru.”

Gallwch lawrlwytho’r meysydd astudiaeth ar gyfer eleni a 2017 o’r wefan, www.eisteddfod.cymru/arholiadau, a cheir copïau o bapurau diweddar ynghyd ag atebion enghreifftiol ar y wefan hefyd er mwyn eich rhoi ar ben ffordd.

Os byddwch chi’n llwyddo yn yr arholiad eleni, gallech gael eich derbyn i’r Wisg Werdd yng Nghylch yr Orsedd ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau, a gynhelir yn Nolydd y Castell, Y Fenni o 29 Gorffennaf - 6 Awst eleni.

 

Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod ewch i www.eisteddfod.cymru, ac am ragor o wybodaeth am Orsedd y Beirdd, ewch i www.gorsedd.cymru.