Arholiadau Gorsedd y Beirdd

17 Ionawr 2017

Ydych chi wedi meddwl pa mor gyffrous fyddai cael cymryd rhan yn un o seremonïau’r Orsedd ar lwyfan y Pafiliwn yn yr Eisteddfod?  

Neu ydych chi wedi dychmygu cael eich urddo gan yr Archdderwydd yn y seremoni liwgar ar y Maes yn ystod wythnos yr Eisteddfod? 

Os felly, beth am fynd ati i baratoi ar gyfer sefyll arholiad arbennig yn y gobaith y byddwch chi’n ymuno gydag un o draddodiadau blaenaf ac enwocaf ein cenedl?  1 Mawrth yw’r dyddiad cau ar gyfer cofrestru bob blwyddyn ac yna cynhelir yr arholiadau yn ystod mis Ebrill.

Meddai Gwyn o Arfon, sy’n Drefnydd Arholiadau i Orsedd y Beirdd, “Mae pobl yn dod atom bob blwyddyn yn awyddus i ymuno gyda’r Orsedd, ac mae’r cynllun arholiadau’n ffordd dda o ddenu aelodau newydd.

“Mae modd ymuno â’r Orsedd ar sail eich gradd, neu drwy anrhydedd wrth gwrs, ond mae sefyll arholiad yn apelio at nifer fawr o bobl.  Mae gennym faes astudiaeth arbennig, sy’n llawn testunau diddorol a difyr, gan roi cyfle i unrhyw un sy’n ymgeisio i ehangu’u gorwelion wrth astudio.

“Ceir meysydd astudio mewn barddoniaeth, cerddoriaeth, iaith a rhyddiaith, yn ogystal â meysydd arbennig i delynorion, datgeiniaid cerdd dant ac utganwyr.  Mae’r manylion i gyd ar wefan yr Eisteddfod, a chynhelir yr arholiadau ar y Sadwrn olaf yn Ebrill mewn canolfannau hwylus ledled Cymru.”

Gallwch lawrlwytho’r meysydd astudiaeth ar gyfer 2017 o’r wefan, www.eisteddfod.cymru/arholiadau, a cheir copïau o bapurau diweddar ynghyd ag atebion enghreifftiol ar y wefan hefyd er mwyn eich rhoi ar ben ffordd.

Os byddwch chi’n llwyddo yn yr arholiad, gallech gael eich derbyn i’r Wisg Werdd yng Nghylch yr Orsedd ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym mis Awst.

Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod ewch i www.eisteddfod.cymru, ac am ragor o wybodaeth am Orsedd y Beirdd, ewch i www.gorsedd.cymru.