Bardd Preswyl - Prosiect Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd

29 Hydref 2019

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn ymweld ag ardal Llŷn ac Eifionydd yn 2021, gyda’r Maes wedi’i leoli ar dir yn ardal Boduan.

Yn ogystal â’r Brifwyl, bydd yr Eisteddfod yn cynnal prosiect cymunedol ar draws y dalgylch, sy’n rhedeg o fis Tachwedd eleni tan ddiwedd yr Eisteddfod yn Awst 2021.

Ein bwriad yw cofnodi’r prosiect hwn mewn ffordd arbrofol a newydd, ac felly, rydym yn awyddus i benodi bardd preswyl a fydd yn dilyn y gwaith ac yn cyfansoddi nifer o gerddi dros y cyfnod.  Bydd y rhain yn cael eu defnyddio er mwyn hyrwyddo’r ŵyl, gan eu cyhoeddi yn ystod yr Eisteddfod yn 2021.

Rydym yn chwilio am fardd sy’n adnabod dalgylch yr Eisteddfod (Llŷn, Eifionydd ac Arfon) yn ddelfrydol.  Bydd disgwyl i’r bardd fynychu ambell ddigwyddiad pwysig yn ystod y prosiect, er enghraifft, y cyfarfod cyhoeddus, y Cyhoeddi ayb. 

Bydd y bardd yn cael dewis a dethol gweithgareddau a digwyddiadau eraill i’w h/ysbrydoli yn ystod y cyfnod dan sylw.  Yn ogystal, bydd cyfle i weithio gyda ffotograffydd ar rai agweddau o’r prosiect.

Bydd disgwyl i’r bardd gyflwyno cyfres o gerddi yn ystod y prosiect, a gall y cerddi fod ar unrhyw ffurf, gan ddefnyddio canu caeth neu fesur penrhydd.

Mae’r comisiwn hwn ar agor i bob oedran, ac rydym yn arbennig o awyddus i ddenu ceisiadau gan ferched, ynghyd â’r rheini sydd heb gyhoeddi mwy na dwy gyfrol o farddoniaeth yn y lle cyntaf. 

Sut i ymgeisio

Dylech anfon llythyr cais ar ffurf e-bost at gwenllian@eisteddfod.org.uk gan gynnwys enghreifftiau o’ch gwaith.  Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau yw dydd Mercher 6 Tachwedd, a bydd disgwyl i’r bardd llwyddiannus gychwyn ar y gwaith yn syth, gyda’r cyfarfod cyhoeddus ym Mhwllheli nos Fawrth 12 Tachwedd.

Ffi

Cynigir ffi o £2,000 ar gyfer y prosiect hwn, gyda’r arian i’w dalu bob chwarter.