Bendith yn ennill Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn

11 Awst 2017

Bendith sy’n derbyn Tlws Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni am eu halbwm Bendith.

Cyhoeddwyd hyn mewn seremoni arbennig yn y Tŷ Gwerin y prynhawn ‘ma. 

Bu’r prosiect hwn rhwng Carwyn Ellis o Colorama a’r band Plu, yn arbennig o gynhyrchiol, gyda chasgliad o ganeuon sydd â ffocws pendant ar harmonïau lleisiol yn sgil y cydweithio.  Mae’r albwm yn ymwneud â thestunau fel gwreiddiau, ymdeimlad o le, teulu a chartref, ac mae sawl elfen ohono wedi’i ysbrydoli gan Sir Gaerfyrddin, ardal sy’n agos iawn at galon Carwyn.  Recordiwyd yr albwm yn stiwdios Acapela ac fe’i gyd-gynhyrchwyd gan Mason Neely.

“Meddai Guto Brychan, un o drefnwyr Albwm Cymraeg y Flwyddyn, “Roedd gennym restr fer hynod eclectig eleni, gyda phob math o genres cerddorol yn cael eu cynrychioli.  A braf oedd cael cyfle i drafod yr albymau gyda phanel mor eang, sydd i gyd yn arbenigwyr yn eu meysydd.

“Roedd yn amlwg o’r drafodaeth bod albwm Bendith wedi llwyddo i groesi ffiniau genres ac apelio at gynulleidfa eang iawn, a braf yw gweld hynny.  Roedd y panel yn teimlo bod hwn yn gyfanwaith hyfryd yn dangos cerddoriaeth Gymraeg a Chymreig ar ei orau.  Braf felly yw gallu rhoi’r wobr i Bendith eleni.”

Dyma’r pedwerydd tro i’r Eisteddfod gynnig gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn.  Swnami ddaeth i’r brig y llynedd, a Gwenno Saunders y flwyddyn cynt.  Enillwyd y wobr gyntaf gan The Gentle Good.

Y beirniaid eleni oedd Heledd Watkins, Llyr Evans, Huw Roberts, Ywain Myfyr, Katie Hall, Owain Schiavone, John Hywel Morris, Gwyneth Glyn ac Ellen Hall, a daeth y panel ynghyd ar Faes yr Eisteddfod i drafod y rhestr fer ar gyfer y gystadleuaeth eleni.

Roedd y rhestr fer yn cynnwys yr albymau canlynol:

  • Band Pres Llareggub – Kurn
  • Bendith
  • Calan – Solomon
  • Castles – Fforesteering
  • Gwilym Bowen Rhys – O Groth y Ddaear
  • Meinir Gwilym – Llwybrau
  • Mr Huw – Gwna dy Feddwl i Lawr
  • Ryland Teifi – Man Rhydd
  • The Gentle Good – Ruins / Adfeilion
  • Yws Gwynedd – Anrheoli

Bydd Bendith yn derbyn tlws wedi’i gomisiynu’n arbennig ar gyfer yr achlysur gan Ann Catrin Evans.