Betsan Moses yn Brif Weithredwr newydd yr Eisteddfod Genedlaethol

8 Chwefror 2018

Heddiw (8 Chwefror), cyhoeddodd Eisteddfod Genedlaethol Cymru mai Betsan Moses sydd wedi’i phenodi’n Brif Weithredwr newydd y sefydliad.  

Bydd yn olynu Elfed Roberts a fydd yn ymddeol yn dilyn dros 30 mlynedd yn y swydd.

Yn wreiddiol o Bontyberem yng Nghwm Gwendraeth, mae Betsan yn dychwelyd i’r Eisteddfod wedi cyfnod o bron i 10 mlynedd fel Pennaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau Allanol Cyngor Celfyddydau Cymru.  Bu’n gweithio fel Pennaeth Cyfathrebu’r Eisteddfod am flynyddoedd cyn hyn.  Meddai, “Mae’n anrhydedd ac yn her cael fy mhenodi’n Brif Weithredwr yr Eisteddfod.

"Mae’r Eisteddfod yn rhan ganolog o’n treftadaeth. Rwy'n edrych ymlaen at gydweithio'n agos gyda staff a gwirfoddolwyr ymroddedig wrth i ni barhau i ddatblygu’r Ŵyl i’r blynyddoedd i ddod a chreu cyfleoedd i ddathlu’r iaith Gymraeg a’n diwylliant dros Gymru gyfan.”

Ychwanegodd Llywydd Llys yr Eisteddfod a Chadeirydd y Bwrdd Rheoli, Eifion Lloyd Jones, “Rydym ni'n falch iawn o groesawu Betsan yn ôl i gorlan yr Eisteddfod Genedlaethol, ac yn edrych ymlaen am arweiniad ysbrydoledig a chyffrous ganddi.  

“Bydd profiadau gwerthfawr cenedlaethol a rhyngwladol ei chyfnod blaenllaw gyda Chyngor Celfyddydau Cymru yn ei harfogi i fynd â'r Eisteddfod ymlaen i gyfnod newydd o arloesi diwylliannol heb anghofio cyfoeth y traddodiad y bydd yn adeiladu arno.

“Bydd cyfle dros y misoedd nesaf hefyd i ddiolch i Elfed am ei waith a’i arweiniad dros y blynyddoedd, ond heddiw, rydym yn llongyfarch a chroesawu Betsan atom i’r Eisteddfod Genedlaethol.”

Bydd Betsan yn cychwyn ar ei swydd ym mis Mehefin, a bydd Elfed yn ymddeol yn dilyn yr Eisteddfod a gynhelir ym Mae Caerdydd eleni.