Briff Prosiect Celf RAS - Pelydrau Cosmig

6 Ebrill 2017

Y Prosiect

Mae Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn cydweithio ar brosiect gyda’r Gymdeithas Seryddol Frenhinol.  Y syniad yw dros gyfnod o 5 mlynedd bydd ffeithiau gwyddonol yn cael eu cyflwyno mewn cyd-destyn celfyddydol gyda’r nod o ddenu cynulleidfa newydd i ymddiddori yn y byd gwyddonol.  Bydd artistiaid yn cael eu briffio gan wyddonwyr sydd yn gweithio yn y maes ac yna yn cyflwyno gweithdy celfyddydol ar y thema.  Llynedd bu Mei Gwynedd yn gweithio gyda disgyblion ail iaith o ysgolion uwchradd ardal Y Fenni er mwyn creu caneuon ar thema seryddiaeth. Daethant i berfformio eu caneuon ar faes yr Eisteddfod yn y Fenni.

Eleni rydym yn awyddus i hwyluso cyfres o weithdai celf weledol gyda disgyblion o 3 ysgol gynradd yng nghyffiniau Maes yr Eisteddfod Genedlaethol fydd ym Modedern yn ystod mis Awst 2017.  Y thema eleni fydd Pelydrau Cosmig.

Rydym yn awyddus i wahodd 3 artist i gynnal 2 sesiwn diwrnod yn ystod tymor yr haf.

Cyllideb

£200 y dydd fel ffi ar gyfer bob artist

£150 yr artist tuag at ddeunyddiau

Amserlen

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 20/4/2017                           

Cyfnod y gweithdai:  Bydd angen bod y sesiynau wedi digwydd erbyn diwedd Mehefin 2017

Dyddiad arddangos: Y bwriad yw bydd y gwaith a gynhyrchir yn cael ei arddangos ar faes yr Eisteddfod.  

Bydd yr artistiaid yn gyfrifol am gyfathrebu  gyda’u hysgolion penodedig er mwyn trefnu amser cyfleus ar gyfer cynnal eu sesiynau.

Mae profiad o weithio â phlant a phobl ifanc ar gynlluniau celf cyfranogol o fantais.                               

Gwneud cais     

I ymgeisio, ebostiwch hyd at 6 delwedd yn dangos enghreifftiau o’ch gwaith diweddar ynghyd â datganiad artist dim mwy na 1 tudalen A4. Dylid hefyd cyflwyno manylion dau ganolwr.

Cathryn@eisteddfod.org.uk

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol.