Beth yw'r Eisteddfod?

Mae'r Eisteddfod yn wyl unigryw sy'n cael ei chynnal yn flynyddol.

  • Prosiect cymunedol ar draws ardal benodol (y dalgylch) sy’n para am ddwy flynedd
  • Gŵyl gelfyddydol, a gynhelir drwy gyfrwng y Gymraeg, sy’n rhoi llwyfan cenedlaethol i gerddoriaeth, dawns, celf, perfformiadau gwreiddiol, gweithgareddau teuluol a chystadlaethau o bob math, mewn awyrgylch groesawgar, hwyliog ac unigryw.
  • Gŵyl sy’n parhau am gyfnod o 8 diwrnod llawn ddechrau Awst.  Mae’n newid ei lleoliad bob blwyddyn ac yn ymweld â’r gogledd a’r de bob yn ail.
  • Maes lliwgar gyda phafiliwn yn ganolbwynt i’r cystadlu a’r seremonїau, a gweithgareddau o bob math o’i amgylch.
  • Dros 250 o stondinau amrywiol. 

Mae’r iaith yn greiddiol a phwysig i’r Eisteddfod, ond mae’r Brifwyl yn llawer mwy na digwyddiad Cymraeg – mae’n cynnig rhywbeth i bawb o bob oed.  Does dim rhaid siarad Cymraeg i fwynhau’r hyn sydd gan yr Eisteddfod i’w chynnig, ac mae’r Maes yn llawn o weithgareddau a digwyddiadau i’w mwynhau. Ond beth am fachu’r cyfle i ddatblygu’ch gwasanaethau Cymraeg a dwyieithog?

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i gynllunio taith y Brifwyl dros y blynyddoedd nesaf, a rydym hefyd yn cydweithio gydag awdurdodau lleol am o leiaf dwy flynedd cyn ymweliad yr Eisteddfod.  Rydym yn cyhoeddi ein bwriad i ymweld ag ardal ddwy flynedd ymlaen llaw, gyda’r pwyllgorau a’r strwythurau codi arian yn cael eu creu cyn i’r gwaith lleol gychwyn.  Mae’r Eisteddfod yn costio dros £4miliwn yn flynyddol, gyda tharged o tua £325,000 i’r gronfa leol.

Gwnewch yn siwr eich bod yn chwarae rhan yn ymweliad yr Eisteddfod â’ch ardal leol – mae’n gyfle gwych i fyd busnes – peidiwch â’i golli!