Cydweithio'n Lleol

Mae pwyllgorau lleol yr Eisteddfod yn awyddus i gydweithio gyda chwmnїau a busnesau ar hyd a lled y dalgylch i helpu i hyrwyddo’r wyl ac i’n helpu i gyrraedd targed y gronfa leol. 

Mae’r pwyllgorau’n codi arian drwy gynnal digwyddiadau a gweithgareddau, ac anogir busnesau lleol i gymryd rhan ac i gefnogi gwaith eu pwyllgor lleol.

Rydym yn gofyn am eich cymorth a’ch cefnogaeth i’n helpu ni i hyrwyddo’r Eisteddfod i’ch cwsmeriaid chi drwy:

  • sicrhau bod gennych stoc o lyfrynnau gwybodaeth ar gael mewn lle amlwg ar gyfer eich cwsmeriaid
  • sôn wrth eich cwsmeriaid am ymweliad yr Eisteddfod ac yn eu hannog i fynychu
  • meddwl am ffyrdd arbennig o ddenu’ch cwsmeriaid i dreulio rhagor o amser yn lleol a mynychu’r Eisteddfod

Gallwch hefyd gefnogi’r Eisteddfod drwy wneud un o’r canlynol:

  • Cyfraniad ariannol uniongyrchol i’r pwyllgor apêl lleol 
  • Cynnig gwobr ariannol i un o gystadlaethau’r Eisteddfod. Drwy gynnig gwobr bydd y cyfraniad yn cael ei nodi yn y Rhaglen (wrth y gystadleuaeth berthnasol ac yn rhestr y cyfranwyr). Yn ogystal bydd manylion rhoddwyr pob gwobr yn cael eu cyhoeddi o’r llwyfan adeg y gystadleuaeth ei hun gyda’r camerâu teledu yn edrych a'r radio'n gwrando!   Cysylltwch gyda swyddfa’r Eisteddfod am ragor o wybodaeth
  • Cynnal a chefnogi gweithgareddau codi arian ar gyfer yr Eisteddfod.  Mae nifer o gwmnïau a busnesau’n trefnu gweithgareddau naill ai ymysg staff neu ar gyfer y cyhoedd i godi arian at Gronfa Leol yr Eisteddfod.  Mae’n ffordd arbennig o dda o gysylltu gyda’r gymuned yn lleol
  • Darparu lleoliad ar gyfer gweithgareddau codi arian yn lleol am bris gostyngol / am ddim - gallai hyn weithio o'ch plaid chi yn y tymor hir hefyd wrth ddenu cynulleidfa newydd atoch.

Rydym yn ddiolchgar iawn am bob cefnogaeth.