Darparu Gwasanaethau

Rydym yn llogi a phrynu nifer o nwyddau a gwasanaethau'n lleol yn ystod cyfnod yr Eisteddfod.

Rydym yn cydweithio gyda Busnes Cymru a’r cynghorau sir lleol yn nalgylch yr Eisteddfod i adnabod a chysylltu â chwmnïau a busnesau lleol sy’n gallu cyflenwi nwyddau a gwasanaethau y byddwn eu hangen yn ystod y flwyddyn.  Pan ddaw gwaith a chytundebau ar gael, byddwn yn gwahodd busnesau lleol sydd wedi datgan diddordeb i roi pris am y gwaith yn ogystal â darparwyr mewn ardaloedd eraill o’r wlad, ac fe hysbysebir cyfleoedd ar ein gwefan a thrwy’r Cyngor.

Gellir rhannu ein cyfleoedd pwrcasu ar draws y categorïau canlynol, elfennau diwylliannol, adnoddau (cyffredinol), adnoddau (swyddfa), diogelwch, gwasanaethau, marchnata a chyfathrebu, technoleg, trafnidiaeth a pheiriannau, lleoliad ac isadeiledd a chonsesiynau manwerthu.

Rydym yn cynnal digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr yn lleol yn ystod yr hydref cyn yr Eisteddfod i amlinellu’r gwasanaethau sydd eu hangen yn fanwl.  Os hoffech chi fynychu’r digwyddiad yn eich dalgylch, anfonwch ebost at gwyb@eisteddfod.org.uk.

Bydd nifer o gyfleoedd tendro, e.e. cyfleoedd argraffu ayb, yn cael eu hysbysebu yn yr adran newyddion ar ein gwefan.

Mae’r contractau arlwyo’n cael eu hysbysebu bob blwyddyn a bydd manylion yn ymddangos ar wefan yr Eisteddfod yn ystod mis Tachwedd  y flwyddyn cyn yr Eisteddfod.  Os hoffech chi dderbyn y manylion drwy ebost, cysylltwch â ni.