Twristiaeth a Lletygarwch

Mae canran sylweddol o’r budd economaidd lleol a ddaw yn sgil yr Eisteddfod yn mynd i’r sector dwristiaeth a lletygarwch.

Mae pobl yn aros mewn gwestai, gwely a brecwast, bwyta allan a mwynhau gwasanaethau lleol yn ystod eu arhosiad yn yr ardal.

Bydd lle i gannoedd o garafannau a nifer fawr o bebyll ar y maes carafanau swyddogol, a bydd llawer mwy o ymwelwyr yn chwilio am feysydd carafan o fewn y dalgylch ar gyfer yr wythnos.  Bydd miloedd hefyd yn awyddus i archebu llety mewn gwestai, llefydd gwely a brecwast, tai preifat ayb.  Felly mae nifer fawr o gyfleoedd i’r sector lletygarwch, gyda llawer yn dymuno sicrhau llety ymhell cyn wythnos yr Eisteddfod.

Dengys ymchwil gyda charafanwyr a gwersyllwyr y maes swyddogol bod bron i 70% yn treulio o leiaf un diwrnod yn crwydro’r ardal, felly mae cynulleidfa barod  yn aros i glywed am beth sy’n digwydd yn lleol.

Dywedodd bron i 80% eu bod yn mwynhau cymryd rhan mewn gweithgareddau lleol yn ystod yr Eisteddfod, ac roedd 96% yn awyddus i dderbyn gwybodaeth am weithgareddau ac adnoddau lleol wrth gofrestru