Llogi Stondin

Dros gyfnod o 8 diwrnod llawn, mae’r Maes 35 acer yn gartref i 250 o stondinau – yn fusnesau, crefftwyr, elusennau, sefydliadau – ychydig o bopeth – mecca ar gyfer siopwyr – a’r siop dros dro orau y cewch chi byth!  

Gyda channoedd o weithgareddau o bob math yn ystod yr wythnos ac ymgyrch gyfathrebu gynhwysfawr i ddenu ymwelwyr, gallwch chi fod yn rhan o’r bwrlwm  a’r hwyl i gyd – yn gwerthu’ch cynnyrch neu wasanaeth – yn ehangu’ch busnes a denu cwsmeriaid newydd.

Ein gobaith yw denu mwy o siopau, busnesau a chrefftwyr o Gymru i’r Maes a hyrwyddo’r Eisteddfod fel ffenestr siop i bopeth Cymraeg a Chymreig.  Os ydych chi’n meddwl y gallai’ch cwmni chi elwa o’r cyfle hwn, cysylltwch.  Gellir gwneud cais am stondin o 1 Chwefror ymlaen bob blwyddyn.

Pam cael stondin?

  • Cyfle i ddangos eich cynnyrch i gynulleidfa eang am bris rhesymol.
  • Mae pobl yn edrych am nwyddau a chynnyrch gwahanol i’w prynu, yn enwedig o Gymru.
  • Mae nifer o stondinwyr yn derbyn comisiynau yn dilyn cael stondin yn yr Eisteddfod.
  • Mae pobl yn archebu nwyddau drwy’r flwyddyn ar ôl eu gweld yn yr Eisteddfod.

Yr iaith a’r Eisteddfod

Hanfod yr Eisteddfod yw hybu iaith a diwylliant Cymru. Mae angen o leiaf un siaradwr Cymraeg ar y stondin drwy’r amser – gall y person yma fod yn ddysgwr profiadol neu’n dechrau dysgu.  Bydd angen i’ch arwyddion a’ch pamffledi fod yn Gymraeg neu’n ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg hefyd.

Grantiau

Mae amryw o sefydliadau’n cynnig grantiau i fasnachwyr sy’n awyddus i arddangos mewn gwyliau fel yr Eisteddfod Genedlaethol.  Nid yw’r Eisteddfod yn rhan o unrhyw benderfyniad a wneir gan y sefydliadau yma, ac ni allwn warantu y byddwch yn derbyn unrhyw gymorth ariannol i arddangos yn yr Eisteddfod.  Cysylltwch gyda’ch cyngor lleol i weld a oes unrhyw grantiau ar gael. 

Y cam nesaf

Mae cost stondin yn yr Eisteddfod yn gystadleuol iawn ac yn gyfle busnes arbennig.  Cyhoeddir y prisiau ddechrau’r flwyddyn a bydd y manylion i gyd yn ymddangos ar ein gwefan o dan 'Stondinau'

Os hoffech chi drafod anghenion eich cwmni, anfonwch ebost atom – gwyb@eisteddfod.org.uk - a byddwn yn hapus i’ch cynghori a’ch helpu i ddewis stondin sy’n gweithio i chi.