Cabarela

Cwt Cabaret yn y Babell Lên  21:00

Mas ar y Maes yn cyflwyno Cabarela

 
Ar ôl llwyddiant y daith Nadolig, mae Cabarela yn mynd o nerth i nerth.  Cabarela Llanrwst fydd y mwyaf eto, mwy o ddivas, llond y lle o ddiceds a sioe o ddeunydd cwbl newydd!  
 
Anaddas i blant a phobl cul!  
 
Noddir y noson gan Gronfa Gari.  
 

Tocynnau - £6

 

Ddim yn cynnwys mynediad i'r Maes

Mae tocynnau dydd am bris gostyngol ar gael ar ôl 4 pob dydd

 

Manylion Teithio