Cadair Eisteddfod Ynys Môn

Lluniau Geraint Thomas o Gadair Rhodri Owen a gyflwynir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn 2017. Rhoddir y wobr ariannol gan John a Gaynor Walter-Jones er cof am y Parch a Mrs H Walter Jones.