Caerdydd Ddoe a Heddiw

Cerdyn Caerdydd Ddoe a Heddiw

Robin Gwyndaf

Mae Robin Gwyndaf wedi cynhyrchu cerdyn arbennig sy’n dathlu Caerdydd ddoe a heddiw. Mae llun Graham Morgan o 1955 yn seiliedig ar engrafiad o Gastell Caerdydd a’r cyffiniau tua 1740 ac yn dangos datblygiad syfrdanol y ddinas. 
Y tu mewn ceir cerdd gan Robin Gwyndaf Brigyn Ir.

Pris:  £2.50 yr un

I archebu, cysylltwch â Robin Gwyndaf drwy e-bostio rgwyndaf@sky.com.