Canlyniadau 4 Awst

4 Awst 2019

Unawd Alaw Werin dan 12 oed (7)

 1. Lowri Anes Jarman, Y Bala
 2. Beca Marged Hogg, Yr Wyddgrug
 3. Eiri Ela Evans, Llanfair, Rhuthun

Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân (8)

 1. Glanaethwy

Grŵp Offerynnol neu offerynnol a lleisiol (9)

 1. Tannau Llangadfan
 2. Tawerin
 3. Y Davaliaid / Sesiynwyr Caerdydd

Bandiau Pres Pencampwriaeth / Dosbarth 1 (12)

 1. Band Llwydcoed
 2. Band Arian Llaneurgain
 3. Seindorf Arian Deiniolen

Unawd Cerdd Dant dan 12 oed (25)

 1. Lowri Anes Jarman, Y Bala
 2. Beca Fflur Edwards, Dinbych
 3. Mabli Swyn, Llannerch-y-medd

Cyflwyno Rhaglen o Adloniant (28)

 1. Côr Ieuenctid Môn
 2. CôRwst
 3. Côr Dyffryn Dyfi

Canu Emyn i rai 60 oed a throsodd (45)

 1. Glynn Morris, Sale
 2. Vernon Maher, Llandysul
 3. Gwynne Jones, Aberystwyth

Unawd Chwythbrennau dan 16 oed (80)

 1. Christopher Sabisky, Betws-y-coed
 2. Nanw Haf Llwyd, Caernarfon
 3. Lily Hall, Abertawe

Unawd Llinynnau dan 16 oed (81)

 1. Mared Lloyd, Llanelli
 2. Felix Llewelyn Linden, Penarth
 3. Ben Oliver, Mochdre

Unawd Piano dan 16 oed (82)

 1. Rufus Edwards, Wrecsam
 2. Emma Cerys Buckley, Cricieth
 3. Beca Lois Keen, Llangristiolus

Unawd Telyn dan 16 oed (84)

 1. Heledd Wynn Newton, Caerdydd
 2. Christopher Sabisky, Betws-y-coed
 3. Holly Catrin Davies, Pwllheli

Dawns Greadigol / Gyfoes Unigol (104)

 1. Elin John, Caerdydd
 2. Ioan Wyn Williams, Caerdydd
 3. Caitlin Boyle, Caerdydd

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr neu Driawd (109)

 1. Elin a Caitlin, Caerdydd
 2. Charlie, Jodi a Madi, Y Bala
 3. Lia ac Anya, Llannerch-y-medd

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp (110)

 1. Perlau, Amlwch
 2. Breuddwyd Rhyfeddol Alys, Caernarfon
 3. Mediwsa, Caernarfon

Dweud Stori (151)

 1. Elis Jones, Caernarfon
 2. Fiona Collins, Carrog
 3. Liz Morris, Llandyrnog

Llefaru Unigol o’r Ysgrythur 16 oed a throsodd (155)

 1. Morgan Siôn Owen, Penrhosgarnedd
 2. Cai Fôn Davies, Bangor
 3. Heulen Cynfal, Y Bala

Llefaru Unigol o’r Ysgrythur dan 16 oed (156)

 1. Manw Robin, Caernarfon
 2. Ioan Joshua Mabbutt, Aberystwyth
 3. Nel Lovelock, Llannerch-y-medd