Canlyniadau 9 Awst

9 Awst 2019

Côr Alaw Werin (1)

 1. Lleisiau’r Nant
 2. Lodesi Dyfi
 3. Côr yr Heli

Parti Alaw Werin (2)

 1. Genod Garmon
 2. Gemau Llŷn
 3. Rhiannedd y Cwm

Côr Cerdd Dant (16)

 1. Côr Merched Llangwm
 2. Lleisiau’r Nant
 3. Côr Trillyn

Parti Cerdd Dant  (17)

 1. Parti Tegeirian
 2. Parti Trillyn
 3. Lodesi Dyfi

Rhuban Glas Offerynnol 19 oed a throsodd (65)

 1. Luke Jones, Wrecsam

Tlws Coffa Lois Blake (93)

 1. Nantgarw
 2. Talog

Props ar y Pryd (102)

 1. Erin, Esther a Luned
 2. Lewis a Morus;

Ioan, Daniel ac Iestyn;

Enlli a Lleucu

Côr Llefaru dros 16 mewn nifer

 1. Genod Llŷn
 2. Parti Marchan
 3. Lleisiau Cafflogion

Parti Llefaru (147)

 1. Genod Garmon
 2. Gemau Llŷn
 3. Rhianedd y Cwm

120. Trosi un o’r canlynol i’r Gymraeg.
Buddugol: Ffion Gwen Williams, Llannefydd

121. Cyfansoddi dwy fonolog gyferbyniol heb fod yn hwy na 4 munud yr un
Buddugol: Dewi Wyn Williams, Caerdydd

122. Cyfansoddi drama radio mewn unrhyw genre na chymer fwy na 30 munud i’w darlledu.
Buddugol: Griffith Richard Williams, Groeslon

123. Ffilm fer ar unrhyw ffurf ddigidol, hyd at 10 munud o hyd. Agored i unigolion neu grwpiau.
Buddugol: Ben Gregory, Penygroes

124. Cyfansoddi sgets gomedi i rhwng 2 a 6 cymeriad na chymer fwy na 12 munud i’w pherfformio
Buddugol: Dewi Lewis, Llanddarog