Canlyniadau Cyfansoddi - Dysgwyr

10 Awst 2017

125.     Cystadleuaeth Y Gadair

Buddugol: Judith Stammers, Bangor, Gwynedd

 

126.     Cystadleuaeth Y Tlws Rhyddiaith

Buddugol: Rosa Hunt, Pentre’r Eglwys, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf

 

127.     Sgwrs o flaen y teledu

Buddugol: Maureen Mountford, Ystradgynlais

 

128.     Llythyr yn gwahodd rhywun i ddosbarth

Buddugol: Lauren Oliver, Penisarwaen, Caernarfon, Gwynedd
 

129.     Llythyr neu ebost yn canmol

Buddugol: Dylan Wyn Jones, Wrecsam

 

130.     Adolygiad o westy neu dŷ bwyta

Buddugol: Ceris Eira (Cath James, Coedpoeth, Wrecsam).

 

131.     Gwaith Grŵp neu unigol

Buddugol: Connie (Liz Hutchinson, Abergynolwyn, Tywyn, Gwynedd).

 

132.     Gwaith unigol

Casgliad o 3 stori i ddysgwyr lefel Canolradd hyd at 1,000 o eiriau un.

Buddugol: Gwrach y lludw (Samantha Robinson, Conwy).