Canlyniadau Cyfansoddi - Llenyddiaeth

10 Awst 2017

150.     Englyn unodl union: Mam.
Buddugol: Annes Glynn, Rhiwlas

 

151.     Englyn unodl union crafog: Medra.
Buddugol: John Ffrancon Griffith, Abergele, Conwy

 

152.     Hir-a-thoddaid: Bedwyr. 
Buddugol: Huw Meirion Edwards, Llandre, Bow Street, Ceredigion
 

153.     Cerdd gaeth ar ffurf deialog, rhwng 30 a 40 llinell: Trydar.
Atal y wobr.

 

154.     Vers Libre gynganeddol, rhwng 30 a 40 llinell: Alaw.
Buddugol: T. James Jones, Radur, Caerdydd

 

155.     Telyneg: Rhwyg.

Buddugol: Vernon Jones, Bow Street, Ceredigion
 

156.     Soned neu Filanél: Tymor.

Buddugol: John Meurig Edwards, Aberhonddu, Powys

 

157.     Chwe phennill telyn: Cariadon.

Buddugol: Huw Meirion Edwards, Llandre, Bow Street, Ceredigion

158.     Chwe limrig: Damweiniau.
Buddugol: Vivian Parry Williams, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd

 

159.     Casgliad o 3 cerdd wreiddiol ar unrhyw un thema. Cyfyngedig i rai sydd heb ennill gwobr yn y Genedlaethol yn yr adran Farddoniaeth.
Len Jones, Y Groeslon, Gwynedd

 

165.     Ysgoloriaeth Emyr Feddyg    
Er cof am Dr Emyr Wyn Jones, Cymrawd yr Eisteddfod
Buddugol:
Rebecca Roberts, Prestatyn, Sir Ddinbych

 

166.     Stori fer hyd at 4,000 o eiriau: Angor.
Buddugol: Non Mererid Jones, Llwynhudol, Pwllheli, Gwynedd

 

167.     Llên micro – 8 darn: Gwawrio.
Buddugol:  Y diweddar Tony Bianchi, Caerdydd

 

168.     Ysgrif, heb fod dros 2,000 o eiriau: Tirion dir.
Buddugol: Angharad Tomos, Penygroes, Gwynedd

169.     Portread, heb fod dros 2,000 o eiriau, o gynefin neu unigolyn.
John Gruffydd Jones, Abergele, Conwy

 

25.       Gosodiad dan 25 oed.

Dyfarniad: £100 i Elain Rhys Jones, Bodedern, Caergybim, Ynys Môn