Canlyniadau dydd Gwener 11 Awst

11 Awst 2017

Pafiliwn:

Rhuban Glas Offerynnol 19 oed a throsodd – Ysgoloriaeth Cronfa Peggy a Maldwyn Hughes (61)

 1. Glain Dafydd, Bangor, Gwynedd

 

Tlws Coffa Lois Blake (88)

 1. Dawnswyr Talog, Sir Gaerfyrddin
 2. Dawnswyr Môn, Ynys Môn

 

Parti Llefaru hyd at 16 o leisiau (139)

 1. Parti Man a Man, Llanbedr Pont Steffan
 2. Criw y Ddinas
 3. Mamau Genod Llŷn

 

Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer (2)

 1. Eryrod Meirion, Llanuwchllyn, Gwynedd
 2. Parti’r Cut Lloi, Dyffryn Banw, Sir Faldwyn
 3. Lodesi Dyfi, Machynlleth, Powys  

 

Unawd Bariton/Bas 25 oed a throsodd (39)

 1. Robert Wyn Roberts, Bontnewydd, Gwynedd
 2. Erfyl Tomos Jones, Machynlleth, Powys
 3. Treflyn Jones, Porthmadog, Gwynedd

 

Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer – Agored (16)

 1. Parti Meibion y Gorad Goch
 2. Chwiban
 3. Parti Pen Barras

 

Unawd Mezzo Soprano/Contralto, Gwrth-denor 25 oed a throsodd (37)

 1. Rachel Moras, Abertawe
 2. Rigby Jones, California
 3. Carys Giffiths-Jones, Llanybydder, Ceredigion

 

 

 

 

 

 

Nos Wener 11 Awst

 

Côr Cymysg heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (28)

 1. Côr CF1
 2. Côrdydd
 3. CODA

 

Côr Alaw Werin dros 20 mewn nifer (1)

 1. Lleisiau’r Nant
 2. Côr yr Heli
 3. Côr Eifionydd

 

Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer (15)

 1. Lleisiau’r Nant
 2. Côr Merched Llangwm
 3. Côr yr Heli

 

Côr Llefaru dros 16 o leisiau (136)

       1.  Genod Llyn

       2.  Parti Marchan

       3.  Côr Sarn Helen

 

Drama:

Cyfansoddi Drama (cystadleuaeth arbennig i rai dan 25 oed) (107)

 1. Dyfarniad: £50 i Ffraid Gwenllian, Rhostryfan, Gwynedd

 

Trosi un o’r canlynol i’r Gymraeg (108)

 1. Dewi Wyn Williams, Caerdydd

 

Cyfansoddi dwy fonolog gyferbyniol (109)

 1. Dewi Wyn Williams, Caerdydd

 

Cyfansoddi drama radio Gymraeg (110)

 1. Brian Wyn Ifans, Llanystumdwy, Gwynedd

 

Cystadleuaeth i rai dan 19 oed i greu ffilm ar declyn digidol (111)

Ni fu cystadlu

 

Drama fer Agored (112)

 1. Cwmni Drama Uwchaled
 2. Clwb Ffermwyr Ifanc Bodedern
 3. Y Bangoriaid

 

Actor gorau cystadleuaeth 112 (113)

 1. Lois Mererid Williams

 

Cyfarwyddwr gorau cystadleuaeth 112 (114)

 1. Trebor Edwards