Canlyniadau dydd Iau 10 Awst

10 Awst 2017

Pafiliwn:

Llefaru Unigol Agored (141)

 1. Ciaran Eynon, Bae Colwyn, Conwy
 2. Mared Fflur Harries, Clunderwen, Sir Benfro
 3. Nest Jenkins, Aberystwyth, Ceredigion

Deuawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd (19)

 1. Enlli ac Alaw, Botwnnog, Pwllheli
 2. Llinos a Sioned, Rhuthun, Sir Ddinbych
 3. Siwan Mair a Teleri Mair, Caergybi, Ynys Môn

Unawd Tenor 25 oed a throsodd (38)

 1. Steffan Prys Roberts, Llanuwchllyn, Gwynedd
 2. Aled Wyn Thomas, Llanbedr Pont Steffan, Ceredgion
 3. Ben Ridler, Dolgellau, Gwynedd

Unawd Soprano 25 oed a throsodd (36)

 1. Jessica Robinson, Caerdydd
 2. Sarah Gilford, Caerdydd
 3. Kate Griffiths, Corwen, Sir Ddinbych

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 16 oed a throsodd (93)

 1. Trystan Gruffydd, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf
 2. Osian Gruffydd, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf
 3. Daniel Calan Jones, Caerdydd

Dawns Stepio Unigol i Ferched 16 oed a throsodd (94)

 1. Nia Rees, Ton Pentre, Rhondda Cynon Taf
 2. Lois Glain Postle, Bodedern, Ynys Môn
 3. Enlli Parri, Caerdydd

Parti Alaw Werin dan 25 oed (3)

 1. Parti Dyffryn Clwyd, Dinbych, Sir Ddinbych
 2. Aelwyd Chwilog, Chwilog, Pwllheli
 3. Amôr, Caergybi, Ynys Môn

 

Côr Dysgwyr (119)

 1. Criw Bangor, Bangor, Gwynedd
 2. Côr Dewi Sant, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
 3. Côr DAW, Wrecsam

Llefaru Unigol 16 oed a throsodd(120)

 1. Helen Evans, Hwlffordd, Sir Benfro
 2. Tyna Olsen, Prestatyn, Sir Ddinbych
 3. Don Martin, Prestatyn, Sir Ddinbych

Parti Cerdd Dant dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer (17)

 1. Parti Dyffryn Clwyd, Dinbych, Sir Ddinbych
 2. Amôr, Caergybi, Ynys Môn
 3. Parti Mared Ysgol Uwchradd Bodedern, Bodedern, Ynys Môn

Côr Merched heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (30)

 1. Lleisiau Mignedd, Caernarfon, Gwynedd
 2. Harmoni, Gaerwen, Ynys Môn

Gwobr Goffa Osborne Roberts -  Y Rhuban Glas (49)

 1. John Ieuan Jones, Bae Colwyn, Conwy

Ysgoloriaeth William Park-Jones i’r Unawdydd mwyaf addawol yng nghystadlaethau 45-48

 1. Ceri Haf Roberts, Henllan, Sir Ddinbych

Ysgoloriaeth Goffa Violet Mary Lewis

 1. Erin Gwyn Rissington, Abergele, Conwy

Cronfeydd Coffa David Lloyd a Jean Skidmore, Aberdyfi

 1. Ryan Vaughan Davies, Hen Golwyn, Conwy

Y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg

 1. Deri Tomos, Llanllechid, Bangor

Y Fedal Ddrama

 1. Heiddwen Tomos, Pencarreg, Sir Gaerfyrddin

 

 

Offerynnol:

Unawd Chwythbrennau 19 oed a throsodd (62)

 1. Enlli Parri, Botwnnog, Pwllheli
 2. Nicholas Sabisky, Betws-y-Coed, Conwy
 3. Timothy Petts, Llanddaniel, Ynys Môn

 

Unawd Llinynnau 19 oed a throsodd (63)

 1. Bethan Almand, Llundain
 2. Mabon Llyr, Caernarfon, Gwynedd
 3. Chris Roberts,  Caerdydd

Unawd Piano 19 oed a throsodd (64)

 1. Gwenno Glyn, Bontnewydd, Gwynedd
 2. Anne Collard, Pontnewydd, Gwent
 3. Mike Vasmer, Llundain

 

Dysgwyr:

Dysgwr y Flwyddyn (118)

 1. Emma Chappell, Deiniolen, Gwynedd

Cân (122)

 1. Elrini Sanoudaki, Bangor, Gwynedd
 2. Hilary Davies, Bangor, Gwynedd
 3. Jane Hartle, Helygain, Sir y Fflint

Sgets (124)

 1.  Dysgwyr Cilgwri, Cilgwri
 2. Criw Glannau Prestatyn, Prestatyn, Sir Ddinbych

Dweud Stori (142)

 1. Gwynn Williams, Y Rhyl, Sir Ddinbych
 2. Ifan Wyn, Rhuthun, Sir Ddinbych
 3. Sian Teifi, Caernarfon, Gwynedd / William Siôn Morris Williams, Llanfairpwll, Ynys Môn