Canlyniadau dydd Llun 7 Awst

7 Awst 2017

Canlyniadau Llun 7 Awst

Llefaru Unigol dan 12 oed (145)

 1. Nel Angharad Gwilym, Caernarfon
 2. Alwena Mair Owen, Llanybydder
 3. Peredur Hedd Llywelyn, Llandysul

Unawd Cerdd Dant dan 12 oed (24)

 1. Siwan Mair Jones, Caerfyrddin
 2. Huw Ifan, Y Bala
 3. Efan Arthur, Caerdydd

Unawd dan 12 oed (57)

 1. Efan Arthur Williams, Caerdydd
 2. Cari Lovelock, Llannerch-y-Medd
 3. Rhys Lloyd Thomas, Llanrwst

Llefaru Unigol o’r Ysgrythur dan 16 oed (147)

 1. Morgan Sion Owen, Bangor
 2. Sara-Louise Davies, Llandysul
 3. Owain John, Llansannan, Dinbych

Unawd Alaw Werin dan 12 oed (7)

 1. Siwan Mair Jones, Caerfyrddin
 2. Lena Haf Davies, Llangernyw
 3. Efan Arthur Williams, Caerdydd

Deuawd Offerynnol Agored (60)

 1. Rhiain a Chloe, Pwllheli a Treffynnon
 2. Heledd a Merin, Caerffili
 3. Gwenno a Medi Morgan, Bangor

Unawd i Ferched 12 ac o dan 16 oed (55)

 1. Glesni Rhys Jones, Bodedern
 2. Elin Fflur Jones, San Clêr
 3. Sophie Jones, Aberhonddu

Unawd i Fechgyn 12 ac o dan 16 oed (56)

 1. Llyr Ifan Eirug, Aberystwyth
 2. Tomos Heddwyn Griffiths, Trawsfynydd
 3. Tomi Llywelyn, Llanrug

Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed (74)

 1. Huw Boucher, Penarth

Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân (8)

 1. Glanaethwy Hŷn
 2. Glanaethwy Iau
 3. Aelwyd yr Ynys ac Adran Bro Alaw

Monolog i rai rhwng 12 ac o dan 16 oed (117)

 1. Leisa Gwenllian, Llanrug
 2. Sara-Louise Davies, Llandysul
 3. Manw Lili Robin, Rhostryfan

Llefaru Unigol i rai rhwng 12 ac o dan 16 oed (144)

 1. Leisa Gwenllian, Llanrug
 2. Lois Campbell, Caerfyrddin
 3. Nansi Rhys Adams, Caerdydd

Unawd Cerdd Dant 12 ac o dan 16 oed (23)

 1. Alaw Grug Evans, Pontyberem
 2. Llyr Ifan Eirug, Aberystwyth
 3. Ynyr Lewis Rogers, Rhuthun

Unawd Alaw Werin 12 ac o dan 16 oed (6)

 1. Cadi Gwen Williams, Aberystwyth
 2. Elin Fflur Jones, San Clêr
 3. Nansi Rhys Adams, Caerdydd