Canlyniadau dydd Mawrth 8 Awst

8 Awst 2017

Grŵp Offerynnol neu offerynnol a lleisiol (9)

 1. Awen a Chloe, Treffynnon
 2. Sesiwn Caerdydd
 3. Grŵp Traeth Lafan

Unawd i Ferched 16 ac o dan 19 oed (53)

 1. Tesni Jones, Llanelwy
 2. Lisa Dafydd, Rhuthun
 3. Manon Ogwen Parry, Penarth

Unawd i Fechgyn 16 ac o dan 19 oed (54)

 1. Dafydd Wyn Jones, Dinbych
 2. Rhys Meilyr, Llangefni
 3. Dyfan Parry Jones, Machynlleth

Deialog (115)

 1. Leisa a Lois, Llanrug a Bangor
 2. Ania, Osian, Huw ac Elain, Bangor
 3. Parti Myfanwy, Rhuthun

Unawd Alaw Werin 16 ac o dan 21 oed (5)

 1. Emyr Lloyd Jones, Caernarfon
 2. Cai Fôn Davies, Llangefni
 3. Gwen Esyllt Williams, Abergele

Unawd Bariton/Bas 19 ac o dan 25 oed (48)

 1. John Ieuan Jones, Bae Colwyn
 2. Emyr Lloyd Jones, Caernarfon
 3. Dafydd Allen, Bodelwyddan

Unawd Soprano 19 ac o dan 25 oed (45)

 1. Ffion Elizabeth Edwards, Cil-y-Coed
 2. Sioned Llewelyn, Clunderwen
 3. Elen Lloyd Roberts, Llundain

Côr Pensiynwyr (31)

 1. Côr Hen Nodiant, Caerdydd
 2. Henffych, Deganwy
 3. Encôr, Ynys Môn

Llefaru Unigol i rai rhwng 16 ac o dan 21 oed (143)

 1. Cai Fôn Davies, Llangefni
 2. Mali Elwy Williams, Llansannan
 3. Annest Mair Jones, Tŷ Croes

Unawd Cerdd Dant 16 ac o dan 21 oed (22)

 1. Rhys Meilyr, Llangefni
 2. Celyn Llwyd Cartwright, Dinbych
 3. Cai Fôn Davies, Llangefni

Canu Emyn i rai 60 oed a throsodd (41)

 1. Gwynne Jones, Aberystwyth
 2. Geraint Roberts, Dinbych
 3. Glynn Morris, Swydd Caer

Llefaru Unigol o’r Ysgrythur 16 oed a throsodd (146)

 1. Mali Elwy Williams, Llansannan
 2. Fay Jones, Aberaeron
 3. Annest Mair Jones, Tŷ Croes

Unawd Telyn 16 ac o dan 19 oed (73)

 1. Nest Jenkins, Aberystwyth
 2. Elain Rhys, Bodedern
 3. Aisha Palmer, Caerffili

Unawd Piano 16 ac o dan 19 oed (71)

 1. Elias Ackerley, Wrecsam
 2. Tomos Wynn Boyles, Caerdydd
 3. Julian Gonzales, Carrog

Cystadleuaeth Cyflwyno Cân Werin Hunangyfeiliant (203)

 1. Elisa Morris
 2. Meurig Williams, Caerdydd

Unawd Chwythbrennau 16 ac o dan 19 oed (69)

 1. Bryn Mir Williams, Awstria
 2. Lleucu Parri, Caerdydd
 3. Rachel Marie Franklin, Caernarfon

Unawd Offerynnau Pres 16 ac o dan 19 oed (72)

 1. Gabriel Tranmer, Pwllglas
 2. Kirsten Macdonald, Tŷ Croes
 3. Owain Llestyn, Caernarfon