Canlyniadau dydd Sadwrn 12 Awst

12 Awst 2017

Grŵp Offerynnol (59)

 1. A5
 2. Enlli, Awen a Lleucu
 3. Ensemble Chwyth Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Unawd Lieder/Cân Gelf 19 oed a throsodd (42)

 1. Sioned Llewelyn, Clunderwen
 2. John Ieuan Jones, Llandrillo-yn-Rhos
 3. Eiry Price, Caerdydd

Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai 21 oed a throsodd (4)

 1. Edryd Williams, Y Bala
 2. Alaw Tecwyn, Pwllheli
 3. Anni Llŷn, Pwllheli

Dawns Stepio i Grŵp (91)

 1. Dawnswyr Talog
 2. Clocswyr Garmon
 3. Clocswyr Conwy

Unawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd (21)

       1.  Glesni Owen, Pwllheli
       2.  Trefor Puw, Aberystwyth
       3.  Huw Harvey, Porthaethwy

Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru (89)

 1. Dawnswyr Môn
 2. Dawnswyr Twrch Trwyth
 3. Dawnswyr Talog

 

Côr Meibion heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (29)
         1. Côr Meibion Machynlleth
         2. Côr Meibion Bro Aled
         3. Côr Meibion Caernarfon

Côr yr Ŵyl (34)

 1. Côr Ieuenctid Môn

Y Gân Gymraeg Orau (33)
        1. Côr Glanaethwy (Blodeuwedd)

 

Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio (92)

 1. Daniel ac Osian, Caerdydd
 2. Cerian, Cadi a Tomos
 3. Branwen ac Elwyn,

Unawd yr Hen Ganiadau 19 oed a throsodd (43)

 1. Jessica Robinson, Caerdydd
 2. Treflyn Jones, Porthmadog
 3. Twm Tegid Brunton,

Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored (18)

 1. Triawd y Lôn Goed
 2. Triawd Nantclwyd
 3. Pedwarawd y Dyffryn

 

Gwobr Goffa Llwyd o’r Bryn i rai 21 oed a throsodd (140)

 1. Carys Bowen, Nebo, Dyffryn Nantlle

Deuawd o Opera, operetta neu oratorio/offeren (44)

 1. Emyr a Rhiannon, Caernarfon a Chastell Newydd Emlyn
 2. Sara Davies ac Erin Gwyn Rossington, Dyffryn Conwy
 3. Katherine Nash a Meinir Lloyd Jones, Sir Ddinbych a Dyffryn Conwy

 

Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas (40)

 1. Steffan Prys Roberts, Llanuwchllyn, Gwynedd

 

Canu Baled yn ddigyfeiliant (204)

 1. Calfin Griffiths
 2.  
 3. Meurig Williams

 

 

Cystadlaethau Golff

Gwestai

 

Dynion

1af Anthony Matthews Jones 39 pwynt (Roslare, Iwerddon)

2il Lee Perch 37 pwynt (Aberystwyth)

3ydd Kevin Wild 36 pwynt (Ynys Môn)

 

Merched

1af Wendy Monks 33 pwynt (Prestatyn)  

2il Olwen Thomas 32 pwynt  (Dinbych)

3ydd Dilys Jones 30 pwynt (Dinbych)

 

Aelodau Gorau

 

Dynion

W H Edwards 36pts

Merched

Ann Mckean Owen 29pts

 

Gwobr Tîm

Kevin Wild, Dylan Jones, Ian Roberts a Howyn Williams (Aelodau Henllys Hall)