Canlyniadau dydd Sul 6 Awst

6 Awst 2017

Cyflwyno Rhaglen o adloniant (27)

1. Côr Glanaethwy

2. Côr Ieuenctid Môn a CODA

3. Côr CF1

 

Dawns Greadigol / Gyfoes Unigol (99)

1. Caitlin Boyle, Caerdydd

2. Meagan Jones, Caernarfon

3. Lowri Williams, Llannerch-y-medd

 

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr (104)

1. Caitlin ac Elin, Caerdydd

2. Lia ac Anya, Llannerch-y-medd

3. Lowri a Jodie, Llannerch-y-medd

 

Unawd Telyn dan 16 oed (79)

1. Huw Boucher, Caerdydd

2. Mariel Havard Griffiths, Deganwy

3. Heledd Wynn Newton, Caerdydd

 

Unawd Llinynnau dan 16 oed (76)

1. Gwydion Rhys, Bangor

2. Rhys Wynn Newton, Caerdydd

3. Felix Llywelyn Linden, Caerdydd

 

Unawd Chwythbrennau dan 16 oed (75)

1. Cesia Rees, Abertawe

2. Nanw Haf Llwyd, Caernarfon

3. Christopher Sabisky

 

Unawd Piano dan 16 oed (77)

1. Glesni Rhys Jones, Bodedern

2. Gwydion Rhys, Bangor

3. Medi Morgan, Bangor

 

Unawd Pres dan 16 oed (78)

1. Deio Llyr, Caernarfon

2. Ela Haf Williams, Caernarfon

3. Glyn Porter, Caernarfon