Cannoedd yn Cyhoeddi Eisteddfod Ynys Môn

26 Mehefin 2016

Daeth cannoedd o bobl Môn a’r ardaloedd cyfagos i Gaergybi ddoe, ar gyfer Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn y flwyddyn nesaf.

Gyda phopeth wedi’i osod ym Mharc Caergybi’n barod ar gyfer seremoni awyr-agored, fe ddaeth y glaw ar ddiwedd y bore, a bu’n rhaid cynnal y digwyddiad yn yr ysgol leol.

Ni fu modd cynnal yr orymdaith ddinesig, lle byddai Gorsedd y Beirdd, sefydliadau a chymdeithasau lleol wedi cerdded drwy’r dref i ddathlu dyfodiad yr Eisteddfod i’r ardal, ond er y tywydd, llwyddodd ymhell dros 500 o bobl i fynychu’r seremoni yn neuadd yr ysgol.

Cyhoeddir y Rhestr Testunau’n ystod seremoni’r Cyhoeddi, ac unwaith mae’r Rhestr wedi’i chyflwyno i’r Archdderwydd, mae’i chynnwys yn hysbys i ddarpar-gystadleuwyr ac i’r genedl gyfan.  Wrth sôn am y Rhestr yng nghyfarfod Cyngor yr Eisteddfod yn gynharach yn y dydd, dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Derec Llwyd Morgan, “Dyma ffrwyth gweithgarwch y pwyllgorau pwnc a fu'n cyfarfod yn ystod y gaeaf a aeth heibio.

“Y mae'n Rhestr a ddylai apelio at gystadleuwyr ar hyd a lled Cymru, a mawr obeithiaf y bydd yn esgor ar weithgarwch ym mhob maes artistig a gynrychiolir gan y Rhestr.”

Yn ogystal â’r Cyhoeddi, roedd dydd Sadwrn yn ddiwrnod pwysig iawn i Orsedd y Beirdd, gyda chyfnod Christine James yn dod i ben fel Archdderwydd a Geraint Llifon yn cael ei orseddu fel Archdderwydd am y tair blynedd nesaf. 

Wrth areithio, talodd Geraint Llifon deyrnged i’w ragflaenydd, gan ddweud, “Mae hi wedi cario allan ei gwaith gydag urddas ymhob peth a wnaeth o’r fan hon ac o’r llwyfan mawr.  Does gen i ond ceisio dilynol ei thraed.  Mae ei choese’n hirach o gryn dipyn na fy rhai i, ac oherwydd hynny, mae cam ganddi hi’n gyfystyr â thri i mi, a bydd ei dilyn yn goblyn o waith.  Ond mi wna i fy ngore i ddal i fyny.  Diolch drosta ni i gyd Christine am roi llais benywaidd yma i ni yng ngorsedd yr ynysoedd hyn.”

Dyma oedd ei swyddogaeth gyntaf fel Archdderwydd, a bydd yn gyfrifol am seremonïau’r Orsedd yn yr Eisteddfod yn Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni.

Mae’r Rhestr Testunau ar gael i’w phrynu mewn siopau llyfrau ar hyd a lled Cymru, a gellir ei phrynu ar lein yma hefyd.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym Modedern o 4-12 Awst 2017.  Am ragor o wybodaeth ewch i www.eisteddfod.cymru/2017.  Ceir oriel o luniau o’r digwyddiad ddoe ar-lein yn ogystal.

Cyhoeddi Eisteddfod Ynys MônCyhoeddi Eisteddfod Ynys MônCyhoeddi Eisteddfod Ynys MônCyhoeddi Eisteddfod Ynys MônCyhoeddi Eisteddfod Ynys MônCyhoeddi Eisteddfod Ynys MônCyhoeddi Eisteddfod Ynys Môn