Maes Carafanau a Gwersylla Teuluol - Ffurflen Archebu

Eisteddfod Ynys Môn 2017

Pentref Bodedern yw cartref Eisteddfod Genedlaethol 2017, ac fe'i cynhelir o 4 i 12 Awst ar gyrion y pentref ei hun yn hwylus oddi ar yr A55. Lleolir y Maes Carafanau a Gwersylla Teuluol yn gyfochrog â'r Maes.

*Nodwch, os gwelwch yn dda, bod y safleoedd carafan i gyd wedi'u gwerthu ac felly does dim modd archebu lle i'ch carafan erbyn hyn. Nid ydym yn cadw rhestr aros.*

Mae llefydd ar gyfer pebyll (heb drydan) ar ôl, a'r pris ar gyfer y rhain yw £120 am y cyfnod neu £75 am y 4 noson olaf (Dydd Mercher 9 Awst i Ddydd Sul 13 Awst).

Mae angen i chi ddarllen a deall y Rheolau ac Amodau canlynol cyn llenwi'r ffurflen archebu.

PDF icon Rheolau ac Amodau 2017.pdf
Ffurflen Archebu
Manylion
Eich Archeb
Ceisiadau Grŵp
Dros y blynyddoedd mae niferoedd rhai grwpiau ar y Maes Carafanau wedi cynyddu yn sylweddol ac yn amhosibl i'w lleoli gyda'i gilydd sydd yn trechu'r nod. Felly, o eleni ymlaen 12 fydd uwchafswm unrhyw grwp a ganiateir.
Gwybodaeth ychwanegol
Cadarnhau
Trwy gyflwyno'ch manylion i ni, rydych yn rhoi'r hawl i'r Eisteddfod anfon gwybodaeth hyrwyddol atoch trwy gyfrwng y post, ebost neu sms yn achlysurol, os nad ydych yn dewis isod i nodi'ch gwrthwynebiad i dderbyn gwybodaeth gennym.
Yr wyf wedi darllen, yn deal ac yn cytuno i gydymffurfio a rheolau ac amodau y Maes Carafanau a Gwersylla.