Maes Carafanau - Ffurflen Archebu Tocyn Bws Wennol

Eisteddfod Caerdydd 2018

* Mae ceisiadau'r Maes Carafanau a Gwersylla nawr wedi cau *

Mae dal modd archebu tocyn bws gwennol isod
 
Bydd bws wennol y Maes Carafanau yn gweithredu ar yr amserau isod :
 
03/8/18 15:00 (bws cyntaf i adael) - tan 01:00 (bws olaf i adael y Bae)
04 - 07/8/18 07:00 (bws cyntaf i adael) - tan 01:00 (bws olaf i adael y Bae)
08 - 11/8/18 07:00 (bws cyntaf i adael) - tan 03:00 (bws olaf i adael y Bae)
 
Bydd arhosfan bws wennol y Maes Carafanau ar Rhodfa'r Gorllewin (gyferbyn â campws Prifysgol Met Caerdydd) Bydd arhosfan y Bae ar Ffordd Hemingway.
 
PDF icon Rheolau ac Amodau 2018.pdfPDF icon Maes Carafanau 2018.pdf
Ffurflen Archebu
Manylion
Eich Archeb
DEWISIWCH OPSIWN YM MHOB UN O'R CATEGORIAU ISOD OGYDD. Os nad oes angen rhywbeth bydd angen i chi ddewis 'Dim Angen''
Ceisiadau Grŵp
Dros y blynyddoedd mae niferoedd rhai grwpiau ar y Maes Carafanau wedi cynyddu yn sylweddol ac yn amhosibl i'w lleoli gyda'i gilydd sydd yn trechu'r nod. Felly, o eleni ymlaen 12 fydd uwchafswm unrhyw grwp a ganiateir. Ni leolir ceisiadau grŵp hyd nes fydd pob aelod o'r grŵp wedi cwblhau cais llwyddiannus am safle.
Gwybodaeth ychwanegol
Cadarnhau
Os hoffech chi barhau i dderbyn rhagor o wybodaeth am yr Eisteddfod mae angen i chi nodi hyn isod. Mae’r Eisteddfod yn defnyddio system ‘Mailchimp’ at ddibenion marchnata uniongyrchol. Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu nac yn prydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon oni bai y mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i wneud hynny. Fe allwch chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg trwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio ar waelod y negeseuon e-bost neu ysgrifennu e-bost atom i gwyb@eisteddfod.org.uk.
Yr wyf wedi darllen, yn deal ac yn cytuno i gydymffurfio a rheolau ac amodau y Maes Carafanau a Gwersylla.