Catalogau

Y Lle Celf yw'r oriel gelfyddydau gweledol ar faes yr Eisteddfod.  Mae'n ddathliad o gelfyddyd yng Nghymru ac yn cyfuno gwaith artistiaid newydd a chydnabyddedig.

Ynghyd ag annog gwerthfawrogiad, dealltwriaeth a hyrwyddo casglu gwaith celf, wrth ddathlu dyfeisgarwch ac ymroddiad, mae’r arddangosfa yn Y Lle Celf yn cynnig drych o’r hyn sy’n digwydd ym myd y Celfyddydau Gweledol yng Nghymru ar adeg benodol.

Mae’r adran hon o wefan yr Eisteddfod yn darparu gwybodaeth gefndirol am Y Lle Celf, yr arddangosfeydd a’r artistiaid. Mae’n cynnwys gwybodaeth hanesyddol ac erthyglau sy’n ymwneud gyda’r arddangosfeydd, hanes y cystadlaethau yn yr adran celfyddydau gweledol, a’r hyn a elwid yn adran celf a chrefft yr Eisteddfod yn y gorffennol.

Mae gan Y Lle Celf ei gwsmeriaid blynyddol ac mae rhyw fri i brynu gwaith celf yn yr Eisteddfod ac mae modd i artistiaid feithrin cefnogwyr. Dros y degawd diwethaf, mae Y Lle Celf ac adran celfyddydau gweledol yr Eisteddfod Genedlaethol wedi cyfrannu dros £200,000 i'r economi yng Nghymru.

PDF icon Catalog 2007PDF icon Catalog 2008PDF icon Catalog 2009PDF icon Catalog 2010PDF icon Catalog 2011PDF icon Catalog 2012PDF icon Catalog 2013PDF icon Catalog 2014PDF icon Catalog 2015PDF icon Catalog 2016PDF icon Catalog 2017PDF icon Catalog 2018PDF icon Catalog 2019