Cerddi AmGen y Gadair

Cerdd newydd bob wythnos gan un o enillwyr y Gadair

Myrddin ap Dafydd

Gwythiennau Bach Newydd
Cliciwch yma

Iestyn Tyne

Garddio
Cliciwch yma

Jim Parc Nest

Ymatebion William Tabwr
Cliciwch yma

Hilma Lloyd Edwards

Tir Newydd Arall
Cliciwch yma

Osian Rhys Jones

Cerdd o Fawl i Gadair 2017
Cliciwch yma

Tudur Dylan Jones

Epynt Wedi 80 Mlynedd
Cliciwch yma

Rhys Iorwerth

Wrth y Bar (Wedi Degawd)
Cliciwch yma

Ceri Wyn Jones

Galw yn Aberteifi ac Aberteifi'n Galw
Cliciwch yma

Aneirin Karadog

Ffoaduriaid
Cliciwch yma

Gwenallt Llwyd Ifan

Pontydd 2020
Cliciwch yma

Am 16:30 ar brynhawn Gwener, byddwn yn cyhoeddi cerdd gan un o enillwyr y Gadair.

Mae'r cerddi wedi'u hysbrydoli gan eu gwaith buddugol, ac yn rhoi gwedd newydd ar y testun flynyddoedd yn ddiweddarach.