Cludo offer trwm

Os oes offer a/neu offeryn trwm i’w cludo bydd troliau ar gael o’r Ganolfan Ymwelwyr i’ch cynorthwyo. 
 
Os hoffech ddefnyddio un o’r rhain, ewch at y ddesg ymholiadau wrth gyrraedd. 
 
Mewn eithriadau gellir gwneud cais i ddod a cherbyd ar y Maes (e.e. cludo telyn).  Ni chaniateir mynediad i gerbyd heb drefniant o flaen llaw. 
 
Os ydych am wneud cais i ddod a cherbyd ar y Maes, cysylltwch gydag Alwyn M Roberts ar alwyn@eisteddfod.org.uk neu 0845 40 90 400 erbyn dydd Gwener 12 Gorffennaf - ni dderbynnir ceisiadau wedi’r dyddiad hwn.